Nie.
Osoba zainteresowana przystąpieniem do systemu QMP powinna podpisać i złożyć do wybranej Jednostki Certyfikującej deklarację przystąpienia, ale jedynie do systemu QMP.