Tak.
W tym celu musi wystąpić o prawo stosowania znaku.