Ważne! Dla uczestników systemu QMP: został zniesiony limit 150 DJP.