Za każdą krowę mamkę w systemie QMP – 250 zł
Za każdy opas w systemie QMP – 130 zł
Ważne! Dla tych którzy przystąpili do ekoschematu Dobrostan zwierząt dla bydła QMP nie ma limitów i dotyczy wszystkich zwierząt w gospodarstwie i objętych certyfikatem QMP