Kontrole przeprowadzają akredytowani i wyszkoleni inspektorzy zatrudnieni w jednej z czterech jednostek certyfikujących: https://qmpsystem.eu/#jednostki. Audytor odwiedza gospodarstwo i weryfikuje poszczególne punkty z listy kontrolnej.