Głównymi wyróżnikami systemu QMP to: chów bezuwięziowy, opracowany plan żywienia i dbałość o jakość paszy, stała współpraca z lekarzem weterynarii w tym w zakresie opracowania planu poprawy zdrowia bydła.