Nie podajemy stanu bydła przy składaniu wniosku.
Bydło ujęte na certyfikacie, spełniające warunki co do wieku będzie objęte wsparciem.

Rolnik ubiegający o wsparcie dobrostanowe za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu bydła zgodnie z wymogami systemu QMP powinien złożyć wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) terminie naboru wniosków (w 2024 r: od 15 marca do 15 maja), w którym powinien zaznaczyć jedynie odpowiedni checkbox. Następnie rolnik powinien złożyć w ARiMR w terminie do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, certyfikat za zgodność z wymogami systemu QMP. Bydło wymienione w tym certyfikacie będzie uwzględnione do płatności dobrostanowej za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu zgodnie z wymogami systemu QMP. Za realizację pozostałych praktyk (jeśli rolnik złożył wniosek w tym zakresie) płatność jest naliczana na zasadach ogólnych tj. do zwierząt odpowiednio zarejestrowanych w systemie IRZ.