Orders

Announced competitions:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Competition results:

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku”. W dniu 29.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” wraz z Konkursem PBMR w ramach zadania pt. „IX Forum Sektora...

read more
Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów” W dniu 18.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów” finansowanego z Funduszu...

read more
Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

Wyniki konkursu dot. wyjazdów studyjnych (do Irlandii i do Włoch) W dniu 18.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na dwa wyjazdy studyjne: do Irlandii i do Włochy, dla grup maksymalnie 14-osobowych w ramach zadania „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa...

read more
Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022” 2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego...

read more
Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowej...

read more
Kompleksowa realizacja „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie”

Kompleksowa realizacja „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie” W dniu 18.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksowej realizacji zadania pt. „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie” finansowanego z...

read more
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” W dniu 12.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Zgodnie z wymaganiami zapytania...

read more
Analiza standardów systemu jakości QMP

Analiza standardów systemu jakości QMP

Wyniki konkursu dot. analizy standardów systemu jakości QMP pod kątem zaktualizowanych wymagań Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny i rekomendacje dla Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny W dniu 11.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie analizy standardów systemu jakości QMP pod kątem...

read more
Analiza (raport) ekspertyz dotyczących hipotezy…

Analiza (raport) ekspertyz dotyczących hipotezy…

Wyniki konkursu dot. analizy (raportu) ekspertyz dotyczących hipotezy: „Przy zachowaniu staranności w procesie produkcji w szczególności w zakresie żywienia mięso pozyskane z bydła ras mlecznych może spełniać wymagania konsumenta w wysokim a nawet w najwyższym stopniu”. W dniu 11.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na...

read more