VII Forum Sektora Wołowiny

W dniach 10-11 marca odbyła się kolejna edycja Forum Sektora Wołowiny organizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Podczas dwudniowych obrad odbyły się cztery bloki tematyczne, poruszające takie zagadnienia jak redukcja emisji gazów w produkcji żywca wołowego, w kontekście rolnictwa węglowego, dobrostan zwierząt, warunki lustrzane – warunki i standardy, które wymagane są od producentów krajów spoza Unii Europejskiej, aby były analogiczne do europejskich, nowe technologie i standaryzacja jakości wołowiny.

Konferencję rozpoczął Pan Jerzy Wierzbicki, Prezes PZPBM, który powiedział, że ostatnie 2 tygodnie diametralnie zmieniły sytuację, stąd prelegenci będą pokazywać szerszy kontekst w obliczu bieżącej sytuacji na Ukrainie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicepremier Rady Ministra, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk, który w swoim wystąpieniu wskazał, że: – Rynek wołowiny to rynek od kilku lat bardzo stabilny. Będziemy się starali stabilizować ceny nawozów. Dodał, że będziemy się starali zapewnić ciągłość produkcji nawozów.

Jak powiedział Pan Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny COPA-COGECA, bardzo ważną sprawą jest szkolenie, o którym mówił też Pan Jean Pierre Fleury, Przewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA. W rolnictwie jest trudno sprawdzić emisję gazów cieplarnianych, trzeba to od razu połączyć z praktykami rolniczymi. Jak podkreślił musimy w związku z tym wyszkolić najpierw doradców, a potem rolników oraz prowadzić audyty węglowe w gospodarstwach rolnych, należy wspierać rolników w przypadku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

W panelu poświęconym dobrostanowi zwierząt, Pan Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, zaznaczył, że w Polsce dobrostan jest wielkim sukcesem, ponad 45 tysięcy gospodarstw rolnych, które utrzymuje bydło już dzisiaj spełnia warunki związane z dobrostanem krów mlecznych i krów mamek. Dodał, że każdy z nas jest małym, ale bardzo ważnym elementem w tym całym schemacie, maszynie, jakim jest produkcja żywca wołowego.

Drugi dzień Forum, debatę otworzył Pan Norbert Kaczmarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, który zaapelował o stawianie na rolnictwo klasyczne, na rolnictwo towarowe, na gospodarstwa rodzinne oraz na wspieranie wszelkich gospodarstw, które produkują i są w stanie zapewniać bezpieczeństwo Polski i Europy.

Wystąpienia zamknął Pan Jerzy Wierzbicki, Prezes PZPBM, jak powiedział, że cyfryzacja, analizy, duże zbiory danych dają duże możliwości, które każdy rolnik mógł wykorzystać u siebie w gospodarstwie i był premiowany za lepszą pracę i jakość – musi mieć narzędzie, żeby być bardziej efektywnym.

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego