Prezentacje i nagrania z 10. Edycji Forum Sektora Wołowiny

Prezentacje i nagrania z 10. Edycji Forum Sektora Wołowiny

10 edycja Forum Sektora Wołowiny

 

Za nami już jubileuszowa 10. edycja Forum Sektora Wołowiny, tzw. Beef Forum, które odbyło się 02 lutego 2024 roku, zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Radę Sektora Wołowiny oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Tegoroczne forum objęte zostało patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zagadnienia jakie zostały poddane dyskusji to: propozycje do założeń nowej WPR, oraz szans i zagrożeń dla europejskiego rolnictwa w kontekście ewentualnej akcesji Ukrainy, transformacja sektora wołowiny w kierunku zrównoważonym ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu bydła, ograniczenia substancji aktywnych w leczeniu zwierząt, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz lepszego zarządzania jakością̨ kulinarną, ważnej roli produkcji zwierzęcej w zrównoważonej produkcji rolnej i mięsa w zrównoważonej diecie.

Podczas spotkania, grupa wiodących przedstawicieli branży z różnych dziedzin mogła przedstawić swoje spostrzeżenia wokół wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się branża mięsna. Tradycyjnie jedną z debat poświęciliśmy również innowacjom w rolnictwie i w otoczeniu rolnictwa. To było kilka godzin wspaniałych dyskusji, przemówień i merytorycznych prelekcji, do których można cofnąć się oglądając dostępne poniżej materiały z wydarzenia.

Zapis materiałów (wideo oraz prezentacje) z X Forum Sektora Wołowiny z poszczególnych wystąpień można znaleźć tutaj:

OTWARCIE KONFERENCJI

Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nagranie [YouTube]

Czesław Siekierski otwarcie konferencji
KLUCZOWE PRZEMÓWIENIE

Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa

Nagranie [YouTube]

Komisarz Janusz Wojciechowski kluczowe przemówienie
PRZYSZŁA WPR W KONTEKŚCIE AKCESJI UKRAINY – SZANSE I ZAGROŻENIA
Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa

Nagranie [YouTube]

Komisarz Wojciechowski debata

Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nagranie [YouTube]

Czesław Siekierski debata

Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nagranie [YouTube]

Krzysztof Jurgiel debata

Marek Zagórski, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Nagranie [YouTube]

Marek Zagórski debata

Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Nagranie [YouTube]

Wiktor Szmulewicz debata

Monika Piątkowska, Prezeska Izby Zbożowo-Paszowej

Nagranie [YouTube]

Monika Piątkowska debata

PROŚRODOWISKOWE I PROKLIMATYCZNE OCZEKIWANIA ZMIAN W PRODUKCJI BYDŁA – CZY MOŻEMY NIE ZMNIEJSZAĆ EMISJI?

Richard Brown, Dyrektor, Gira – A Girag & Associates Company

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Richard Brown - prezentacja

Peter Creaser, Australijski radca ministerialny ds. rolnictwa w UE z siedzibą w Brukseli w Ambasadzie Australii w Belgii i Luksemburgu

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Peter Creaser - prezentacja

Debata:
Richard Brown, Dyrektor, Gira – A Girag & Associates Company
Peter Creaser, Australijski radca ministerialny ds. rolnictwa w UE z siedzibą w Brukseli w Ambasadzie Australii w Belgii i Luksemburgu.
Knud Buhl, Dyrektor, Danish Bacon & Meat Council
Michał Siwek, Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas
Thomas Sanchez, Starszy doradca ds. polityki w Sekretariacie Copa Cogeca
Erik Schoettl, Dyrektor Zarządzający na Europę OSI EUROPE FOODWORKS GmbH

Nagranie [YouTube]

debata Prośrodowiskowe i proklimatyczne oczekiwania zmian w produkcji bydła
debata

CZY PRESJA NA PRODUKCJĘ I KONSUMPCJĘ WOŁOWINY BĘDZIE ROSŁA? JAKĄ PRZYJĄĆ STRATEGIĘ DLA PRODUKCJI WOŁOWINY W UE?

Jean-Francois Hocquette, PhD, INRAE

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Jean-Francois Hocquette prezentacja

Dr. Luigi Scordamaglia, Prezes Filiera Italia

Nagranie [YouTube]

Dr. Luigi Scordamaglia - wystąpienie

Debata:
Jean-Francois Hocquette, PhD, INRAE – Moderator
Dr. Luigi Scordamaglia, Prezes Filiera Italia
Paolo Patruno, Zastępca Sekretarza Generalnego CLITRAVI
Prof. dr hab. Jarosław Całka, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, czł. koresp. PAN, Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
Karsten Maier, Sekretarz Generalny UECBV
Stéphanie Pochon, Partner, Forward Global
Luc Vernet, Sekretarz Generalny Farm Europe

Nagranie [YouTube]

Czy presja na produkcję i konsumpcję wołowiny będzie rosła debata
debata 2

ROLA I ZNACZENIE INNOWACJI W ZRÓWNOWAŻONYM I OPŁACALNYM ROZWOJU ŁAŃCUCHA WARTOŚCI WOŁOWINY

Rod Polkinghorne, International Meat Research 3G Foundation

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Rod Polkinghorne prezentacja

Debata:
Rod Polkinghorne, International Meat Research 3G Foundation
dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach
Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Kierownik Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
Jan Pietrzak, Prezes Zarządu, Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska
Jacek Jarząbek, Kierownik Działu Zarządzania Architekturą Korporacyjną w NASK

Nagranie [YouTube]

Rola i znaczenie innowacji w zrównoważonym i opłacalnym rozwoju łańcucha wartości wołowiny debata
debata 3

ROLA WPR W WYZNACZANIU KIERUNKÓW ZRÓWNOWAŻONEJ TRANSFORMACJI UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA WARTOŚCI WOŁOWINY

Debata:
dr Rafał Romanowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Liam MacHale, Dyrektor ds. europejskich, Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników
Agnieszka Maliszewska, Pierwsza wiceprezydent COGECA, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka
Jacek Zarzecki, Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Jerzy Wierzbicki, Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

Nagranie [YouTube]

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny debata
debata 4

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Jacek Zarzecki, Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Nagranie [YouTube]

Jacek Zarzecki podsumowanie konferencji

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Misja Wysokiego Szczebla w Japonii

Misja Wysokiego Szczebla w Japonii

W dniach 2-6 lipca br. odbyła się Misja Wysokiego Szczebla (ang. High Level Mission) w Japonii. Panu Januszowi Wojciechowskiemu Komisarzowi UE do spraw rolnictwa towarzyszyli przedstawiciele polskiego sektora rolno-spożywczego.

Pan Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki w ramach Misji Wysokiego Szczebla uczestniczył w seminariach, wizytach studyjnych oraz spotkaniach B2B z przedstawicielami japońskich firm z branży mięsa wołowego, a także z ekspertami rynku. Podjęte działania mają na celu podniesienie konkurencyjność polskiej wołowiny oraz zwiększenie eksportu polskiej wołowiny.

Załączamy raport po wizycie w Japonii: HLM_raport_Japonia

Udział w Misji Wysokiego Szczebla sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Prace nad Strategią Polska Wołowina 2030

Prace nad Strategią Polska Wołowina 2030

Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Sektora Wołowiny w załączeniu przekazujemy strategię „Polska wołowina 2022”. Strategia ta była propozycją Porozumienia Rolniczego i została przyjęta 24 kwietnia 2019 r. Obecnie przystępujemy do przygotowania nowego dokumentu: strategii, która zastąpi strategię „Polska wołowina 2022”. Przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” jest konieczne ponieważ:

 • Zakończyły się ramy czasowe obowiązywania strategii „Polska wołowina 2022”,
 • Zadania założone do realizacji w strategii „Polska wołowina 2022” zostały w części wykonane,
 • Zmianie uległo otoczenie gospodarcze i polityczne, a w szczególności przyjęty został Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027.

Strategia „Polska wołowina 2022” ma swoją strukturę, układ i odpowiednią logikę merytoryczną. Przygotowując nową strategię chcielibyśmy tam, gdzie to możliwe zachować układ dokumentu i kolejność informacji w nim prezentowanych. Oczywiście zawartość merytoryczna musi zostać zmieniona, zaktualizowana, ale przyjęcie analogicznego układu powinno ułatwić zrozumienie dokumentu.

Proponuje się przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” w przedziale czasowym analogicznym do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. Zachowanie spójności pomiędzy tymi dokumentami powinno ułatwić zarzadzanie i planowanie. Jednocześnie pozwala, aby dyskusje nad nowym Planem Strategicznym tj. planie po 2027 były prowadzone w analogicznym czasie jak dyskusje nad nowa perspektywą rozwoju rynku wołowego.

Dla przypomnienia zaznaczyć trzeba, iż strategia „Polska wołowina 2022” składała się z informacji zawartych na 88 slajdach.

 • Slajdy 1-4 to slajdy porządkowo wprowadzające
 • Slajdy 5-11 to charakterystyka polskiego rynku
 • Slajdy 12-41 to kluczowe wyzwania
 • Slajdy 42-57 to inicjatywy strategiczne (opisanych jest 6 dźwigni wzrostu)
 • Slajdy od 58 do 88 to załączniki w tym:
 1. 59-64 to opis głównych założeń kalkulacji kosztów i korzyści
 2. 65-88 to diagnoza polskiego rynku (66-69 łańcuch wartości, 70-82 popyt na wołowinę i 83-88 otoczenie rynkowe).

Charakterystyka polskiego rynku wymaga całościowej aktualizacji i podania świeżych danych. Proszę zwrócić uwagę, iż naturalnym przedłużeniem informacji zawartych w tej części są informacje umieszczone na slajdach 65-88 tj. diagnoza polskiego rynku. Slajdy te tez będą wymagały aktualizacji.

Kluczowe wyzwania – Strategia „Polska wołowina 2022” opisuje kluczowe wyzwania dla branży wołowej. Koncentrują się one wokół sześciu kluczowych obszarów: (1) Percepcja, (2) Integracja, (3) Satysfakcja, (4) Kooperacja, (5) Kompetencje i (6) Optymalizacja.

Komentując kluczowe wyzwania proszę wprowadzić za pośrednictwem formularza elektronicznego https://forms.office.com/e/JuMyWnXa59

Inicjatywy strategiczne – strategia posługuje się również terminem dźwignie wzrostu. Strategia zakładała uruchomienie, zainicjowanie opisanych inicjatyw strategicznych w celu przyspieszenia oddziaływania czynników o charakterze ekonomicznym i w celu wzmocnienia oddziaływania tych czynników.

Komentując inicjatywy strategiczne proszę wprowadzić za pośrednictwem formularza elektronicznego https://forms.office.com/e/mp6QBK01LK

Termin zgłaszania uwag: do 31.07.2023 r.

Kontakt: mail rada@beef.org.pl

 

Załączniki:

Link do Strategii Polska Wołowina 2022

Spis kluczowych wzywań i inicjatyw Polska Wołowina 2022

 

Z poważaniem

Jerzy Wierzbicki Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

Jacek Zarzecki Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowego Porozumienia Rolniczego

 

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Prezentacje i nagranie z IX Forum Wołowiny

Prezentacje i nagranie z IX Forum Wołowiny

IX Forum Sektora Wołowiny

 

Za nami już IX Forum Sektora Wołowiny, tzw. Beef Forum, które odbyło się 27 stycznia br. zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Radę Sektora Wołowiny oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Tegoroczne forum dotyczyło roli WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym.

Podczas spotkania, grupa wiodących przedstawicieli branży z różnych dziedzin mogła przedstawić swoje spostrzeżenia wokół wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się branża mięsna. Kluczowe tematy, które zostały poruszone to: rola społeczna produkcji bydła, poprawa dobrostanu, redukcja substancji aktywnych w leczeniu zwierząt, jakość kulinarna wołowiny, a także wizerunek sektora wołowiny utrwalany przez media społecznościowe jako głównego emitenta gazów cieplarnianych. Tradycyjnie jedną z debat poświęciliśmy również innowacjom w rolnictwie i w otoczeniu rolnictwa. To było kilka godzin wspaniałych dyskusji, przemówień i merytorycznych prelekcji, do których można cofnąć się oglądając dostępne poniżej materiały z wydarzenia.

Zapis materiałów (wideo oraz prezentacje) z IX Forum Sektora Wołowiny z poszczególnych wystąpień można znaleźć tutaj:

KLUCZOWE PRZEMÓWIENIE

Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa

Nagranie [YouTube]

SPOŁECZNA ROLA BYDŁA, CZAS ODCZAROWAĆ MITY
Prof. dr Peer Ederer, Członek Rady Naukowej Światowej Organizacji Rolników – Moderator

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Prof. Alice Stanton

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Prof. dr. hab. Wilhelm Windisch

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

dr Pablo Manzano Baena, University of Helsinki

Nagranie [YouTube]

Prof. Jean-Francois Hocquette, INRAE

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

PRACE KE NAD DEFINICJĄ PRODUKCJI ZRÓWNOWAŻONEJ – PROPOZYCJA COPA COGECA

Debata:
Bruno Menne, Dyrektor w COPA COGECA – Moderator
Maciej Golubiewski, Dyrektor Gabinetu Komisarza Janusza Wojciechowskiego
Prof. Dr. hab. Wilhelm Windisch
Prof. Jean-Francois Hocquette, INRAE
Prof. Alice Stanton

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

NOWE MINIMALNE WARUNKI DOBROSTANU ZWIERZĄT

Miguel Angel Higuera, Przewodniczący Grupy Roboczej Dobrostan Zwierząt COPA COGECA

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Prof. Maeve Henchion, Kierownik projektu BovINE

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Nadia Khaldoune, Przedstawiciel European Livestock Voice

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Debata:
Jacek Zarzecki, Prezes, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – Moderator
Nadia Khaldoune, Przedstawiciel European Livestock Voice
Prof. Maeve Henchion, Kierownik projektu BovINE
Miguel Angel Higuera, Przewodniczący Grupy Roboczej Dobrostan Zwierząt COPA COGECA
Tomasz Kurpiewski, Sustainability Senior Manager, McDonald’s Polska
Robert Nowacki, Członek Zarządu Warminsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Karsten Maier, Sekretarz Generalny UECBV

Nagranie [YouTube]

INNOWACJE, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KULINARNĄ – KORZYŚCI DLA ROLNIKÓW

Alix Neveu

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Dr inż Grzegorz Pogorzelski, Ekspert ds. oceny jakości w IMR3G Foundation

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Dr Jan Pivoňka, Konsultant w zakresie jakości i zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności

Prezentacja [PDF]
Nagranie [YouTube]

Debata:
Karol Bujoczek, redaktor naczelny Top Agrar – Moderator
Alix Neveu
Dr inż Grzegorz Pogorzelski, Ekspert ds. oceny jakości w IMR3G Foundation
Dr Jan Pivoňka, Konsultant w zakresie jakości i zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności

Nagranie [YouTube]

ROLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W ZRÓWNOWAŻONEJ TRANSFORMACJI

Debata:
Liam MacHale, Dyrektor ds. europejskich, Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników – Moderator
Dr Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Rolnictwa
Marek Zagórski, Poseł na Sejm RP
Jean Pierre Fleury, Przewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA
Knud Buhl, Dyrektor, Danish Bacon & Meat Council
Dr. Luigi Scordamaglia, Prezes Filiera Italia

Nagranie [YouTube]

PODSUMOWANIE

Jacek Zarzecki, Prezes, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – Moderator

Nagranie [YouTube]

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Bovine

Bovine

Bovine

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

Informacje

Celem projektu jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia).

Operacja polega na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła.

Skład konsorcjum:

Łukasz Karmowski – lider konsorcjum. Producent bydła mięsnego, woj. kujawsko-pomorskie.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – www.pzpbm.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – www.kpodr.pl

BioSynergia.pl sp. z o.o.
Producenci bydła mięsnego

PZPBM

Jest jednym z członków Grupy Operacyjnej EPI „Grupa Wołowina” realizującej projekt w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji:  www.grupawolowina.pl