Badania DNA

Badania DNA

Badania DNA

Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA

Informacje

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przy współpracy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zrealizowało projekt „Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA”.

 

  Projekt ten zakładał określenie potencjału genetycznego uprzednio wyselekcjonowanych buhajów ras mięsnych poprzez przeprowadzenie badań DNA.

  Celem projektu było określenie potencjału genetycznego buhajów hodowanych w Polsce. Uważamy, że za pomocą badań genetycznych można wyselekcjonować polskie buhaje do krzyżowania towarowego które nie ustępują importowanym, pod względem relacji jakości do ceny.

  Podpisano porozumienie między Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, a Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego o współpracy w zakresie realizacji zadania. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wyselekcjonował 200 buhajów do oceny genomowej w celu wstępnej analizy ich wartości w oparciu o dostępne informacje katalogowe oraz indeksy. Pod uwagę brano również parametry oraz informacje dotyczące przodków danego buhaja. Na mocy porozumienia PZHiPB przekazał do PZPBM karty oceny.

  Na podstawie uzyskanych informacji Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego dokonało analizy skompletowanych indeksów buhajów. Oszacowano potencjał i wyselekcjonowano 30 najbardziej obiecujących osobników.

  Po otrzymaniu pisemnej zgody od właścicieli zwierząt umówione zostały wizyty w gospodarstwach, gdzie pod nadzorem pracownika PZPBM pobrany został od buhajów materiał w postaci sierści z ogona zwierzęcia wraz z cebulkami do analizy DNA. Pobrano materiał genetyczny od 30 osobników.

  Materiał został wysłany do badań genomowych do laboratorium zajmującego się badaniami DNA,  do firmy Neogen Corporation w Wielkiej Brytanii.

  Otrzymane profile z badanych buhajów zostały poddane analizie. Zespół naukowy dokonał analizy i sporządził raport – opracowanie z analizy danych oraz opracował wnioski zawarte w sporządzonym opracowaniu.

  • Przeprowadzone zostały badania DNA 30 buhajów.
  • Przeanalizowano możliwości wyselekcjonowania buhajów do rozrodu, a w szczególności do krzyżowania towarowego
  • Hodowcom przekazano wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej.
  • Przeprowadzono analizę badań oraz opracowanie wyników badań.

  Rekomendowane jest pogłębienie analizy kontynuowanie badań przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z wybranymi jednostkami naukowymi.

  Badania DNA mogą być podstawą do weryfikacji w aktualnie prowadzonym systemie oceny wartości użytkowej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Mogą być użytecznym narzędziem do typowania wybitnych buhajów.