Rolnictwo wobec zmian klimatu

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Cykl 3 filmów dotyczących wyzwań i innowacji w sektorze wołowiny

Informacje

W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał cykl 3 filmów, w których przybliżone zostały nowe wyzwania stojące przed hodowcami bydła mięsnego oraz innowacyjne rozwiązania w produkcji żywca wołowego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami video:

 

Filmy nagrano w ramach operacji  „Rolnictwo wobec zmian klimatu” zrealizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

PZPBM

Program Promocji Wołowiny QMP

Program Promocji Wołowiny QMP

Program Promocji Wołowiny QMP

Akcje informacyjno-promocyjnych o polskiej wołowinie wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program.

Informacje

Działania zostały prowadzone na rynku polskim oraz na rynkach krajów UE wśród dystrybutorów, przedstawicieli handlu detalicznego oraz restauracji. Największy nacisk położono na promocję na rynku polskim w celu zwiększenia dostępności wołowiny wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program i zwiększeniu konsumpcji mięsa wołowego w kraju. Na rynkach zagranicznych prowadzono działania, których celem była zmiana wizerunku polskiej wołowiny jak wołowiny słabszej jakości. Ugruntowanie opinii, że polska, certyfikowana wołowina ma bardzo wysoką jakość. 

  W ramach projektu przeprowadzona została seria akcji informacyjno-promocyjnych:

  • Działania informacyjno- promocyjne dla konsumentów połączone z degustacjami prowadzone w sklepach i restauracjach
  • Działania informacyjno- promocyjne dla dystrybutorów w kraju i za granicą – organizacja spotkań informacyjnych

   

  Cele Programu Promocji Wołowiny QMP to przede wszystkim:

  • Bezpośrednie zachęcanie konsumentów do częstego stosowania wołowiny z ras mięsnych i mieszańców QMP w diecie poprzez kontakt z produktem oraz bezpośrednią degustację (smak, zapach, wygląd);
  • Budowanie pozytywnego wizerunku mięsa wołowego wysokiej gwarantowanej jakości QMP poprzez spotkania z dystrybutorami, restauratorami, sprzedawcami w Polsce oraz w wybranych krajach UE – udostępnianie materiałów informacyjnych w różnych wersjach językowych;
  • Kreowanie mody na wołowinę produkowaną z bydła ras mięsnych i mieszańców w  krajowym systemie jakości QMP;
  • Edukacja nt. możliwości wszechstronnego kulinarnego zastosowania wołowiny QMP – różnorodność przepisów i dań z różnych partii tuszy;
  • Upowszechnienie wiedzy na temat systemu QMP oraz zalet wołowiny produkowanej w systemie QMP;
  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie właściwej prezentacji mięsa wołowego w punkcie sprzedaży.

  Więcej informacji o Programie Promocji można uzyskać na stronie www.qmpbeef.eu

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

  Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

  Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

  Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

  System QMP

  Informacje

  Organizacja spotkań w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Terenowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Izbach Rolniczych

  ·         Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Terenowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze są instytucjami, które w terenie odpowiadają za rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu produkcji zwierzęcej oraz wspieranie działań mających na celu rozwój gospodarstw rolnych. Są to miejsca idealne, do przeprowadzenia szkoleń z zakresu produkcji bydła mięsnego oraz możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw.

  Profesjonalne, bezpośrednie doradztwo rolnicze

  ·         Prowadzenie wysoko wyspecjalizowanego doradztwa rolniczego w gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją żywca wołowego, z zastosowaniem studium analizy przypadku. Zadanie obejmowało wizytę w 200 gospodarstw rolnych, w których dokonane zostaną analizy możliwości uzyskania wyższych przychodów z prowadzonej produkcji na podstawie przeprowadzonych obserwacji

  Udział w targach i wystawach rolniczych

  ·         Imprezy tego typu są doskonałą okazja do spotkania się z hodowcami bydła mięsnego oraz producentami żywca wołowego. To kolejna okazja do promowania produkcji żywca wołowego w Polsce oraz sposobów poprawiania ekonomiki prowadzonego przez producentów opasu.

  Szkolenia dla Ekspertów

  ·         Zadanie zakładało wyszkolenie kadry około 100 osób, którzy ze względu na prowadzoną prace zawodową w terenie, mają kontakt bezpośredni z producentami żywca wołowego. Przygotowanie oraz realizacja szkoleń ekspertów podniesniosła ich kompetencje.

  EFEKTY

  Działanie to zapewniło łatwiejszy dostęp do fachowej wiedzy z zakresu produkcji żywca wołowego  

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

  Bukaciarnia

  Bukaciarnia

  Bukaciarnia

  Branżowy portal społecznościowy dla producentów żywca wołowego Bukaciarnia.pl.

  Informacje

  Stworzyliśmy wirtualne miejsce spotkań wszystkich ludzi związanych z branżą. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do informacji branżowych oraz umożliwienie komunikacji pomiędzy polskimi rolnikami.

  Na naszym portalu znajdziesz zawsze aktualne informacje, notowania cen żywca wołowego czy ogłoszenia dotyczące bydła.

  Dzięki naszym mapom z łatwością znajdziesz hodowców z Twojej okolicy, zobaczysz gdzie w pobliżu jest bydło na sprzedaż oraz zlokalizujesz najbliższe ubojnie bydła.

  Portal Bukaciarnia posiada własnych ekspertów, którzy całkowicie bezpłatnie odpowiadają na Twoje pytania!

  Portal zapewnia bezpłatny dostęp do kompleksowego zbioru informacji, wiadomości, fachowej wiedzy, aktualności, ogłoszeń i ofert, prognoz pogody, notowań cenowych istotnych z punktu widzenia producenta i hodowcy bydła. Dzięki rozwijającej się społeczności portalu Bukaciarnia.pl można tworzyć nowe więzi, nawiązywać kontakty z producentami ze swojej okolicy a także rozbudowywać kontakty biznesowe tworząc grupy producenckie oraz sprzedażowe podnoszące konkurencyjność na polskim, a w przyszłości europejskim rynku.

  Czytaj, oglądaj, dyskutuj, zdobywaj wiedzę i dziel się swoją. Twórz nową jakość na polskim rynku żywca wołowego.

  Więcej informacji: Bukaciarnia.pl

  Naturalnie Dobra Wołowina z certyfikatem QMP

  Naturalnie Dobra Wołowina z certyfikatem QMP

  Naturalnie Dobra Wołowina z certyfikatem QMP

  Informacje

  W krajach Europy Zachodniej, USA czy Australii, wołowina oferowana konsumentom  w nowoczesnych kanałach sprzedaży najczęściej produkowana jest według ściśle określonych zasad zawartych w uznanych systemach jakości. Na niektórych rynkach, np. w Wielkiej Brytanii wołowina, która nie jest produkowana w takim systemie nie może być dopuszczona do sprzedaży w kanale nowoczesnym. Wymagający konsumenci rynków wysoko rozwiniętych oczekują, aby wołowina była produktem identyfikowalnym, ze znanego źródła, produkowanym według określonych standardów mających na uwadze przede wszystkim parametry jakościowe produktu, ale także dobrostan zwierząt. Produkty, które nie spełniają pewnych standardów są klasyfikowane przez rynek np. unijny jako produkty niskiej jakości o wartości przemysłowej, a nie kulinarnej. Głównym argumentem jest przypadkowa jakość wołowiny produkowanej poza systemami jakości. Brak powtarzalności produktu w handlu powoduje znaczne obniżenie jego ceny oraz brak zaufania konsumenta do produktu. Dlatego polska wołowina nie cieszy się najlepszą opinią polskich konsumentów, a jej cena jest średnio o 20% niższa niż cena wołowiny niemieckiej czy francuskiej pomimo porównywalnych kosztów jej wytworzenia.

   

  Szansą na zmianę tej sytuacji jest polski system jakości Quality Meat Program. Standardy systemu gwarantują powtarzalną, wysoką jakość wołowiny. System QMP nie jest jednak jeszcze powszechnie znany wśród polskich konsumentów. System brytyjski (Red Tractor Assured Food Standards – Quality Meat Standard Beef) czy francuski (Label Rouge) są standardami dobrze rozpoznawalnymi zarówno na rynkach wewnętrznych tych krajów jak w całej UE i na świecie. Jednym z celów zadania będzie więc popularyzowanie systemu QMP wśród polskich konsumentów, rozpowszechnienie informacji, że w Polsce funkcjonuje system jakości dorównujący zachodnim odpowiednikom.

  Polski konsument w porównaniu do średniej europejskiej wyjątkowo rzadko sięga po wołowinę. W Polsce spożycie mięsa wołowego per capita wynosi 1,2 kg w czasie gdy w Wielkiej Brytanii czy Irlandii jest to ok 23 kg per capita. Dzieje się tak ponieważ ma ograniczony dostęp do produktu o powtarzalnym, wysokim standardzie jakości. Jak wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych na próbie 9000 tysięcy respondentów w ramach projektu ProOptiBeef, jakość powszechnie dostępnej wołowiny ma zbyt często nieakceptowalny przez konsumenta poziom jakości. W ramach tych samych badań konsumenci w większości odpowiadali, że byliby skłonni zapłacić wyższą cenę za gwarantowaną, wysoką jakość mięsa.

  Istnieje potrzeba dalszego rozwoju rynku certyfikowanej wołowiny QMP o gwarantowanej jakości, aby wykorzystać potencjał drzemiący w rodzimym rynku do uzyskiwanie lepszych cen dla rolników. Poprzez działania promocyjne ukierunkowane na edukację wszystkich uczestników rynku od rolnika do konsumenta możliwe będzie stworzenie grupy świadomych odbiorców polskiego mięsa wołowego o najwyższych parametrach jakości.

   

  Cele i działania koncentrują się wokół stymulacji dalszego rozwoju rynku polskiej wołowiny z certyfikatem Quality Meat Program (QMP). Działania promocyjne będą docierały szeroko do uczestników rynku zarówno po stronie podaży jak i popytu.

  Jeśli interesuje Cię zdrowa, naturalna żywność od polskich producentów odwiedź portal https://wolove.pl/

  Znajdziesz tu wiele inspiracji, przepisów oraz porad kulinarnych. O mięsie wołowym wiemy wszystko. Zapraszamy Cię do wspólnego eksplorowania możliwości przygotowania wołowiny kulinarnej z certyfikatem jakości QMP (Quality Meat Program).

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego