W dniu 10.06.2021r. Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Wynajem, montaż i demontaż namiotu na dni pola AGRO-TECH Minikowo w ramach projektu „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • WNiW Artur Antoniewicz
  • PS20 Karol Toński

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • PS20 Karol Toński

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom.

Protokół z wyboru ofert: