W dniu 29.05.2020 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. „Profejonalne doradztwo szansą sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert dotyczących administrowania blokami strony qmpsystem.eu.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:
Artemo

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Artemo

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom.