Zamówienia

Ogłoszone konkursy:

Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

Kompleksowa realizacja „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów”

PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa realizacja zadania pt. „Warsztaty szkoleniowe nt. wołowiny wysokiej jakości dla profesjonalistów” Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt....

czytaj dalej
Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch)

PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wyjazdy studyjne (do Irlandii i do Włoch) Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dwa wyjazdy studyjne: do Irlandii i do Włochy, dla grup maksymalnie 14-osobowych w ramach zadania „Stymulowanie...

czytaj dalej
Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

Konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”

PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022” 2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022”, w ramach zadania...

czytaj dalej
Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

PZPBM zaprasza do składania ofert. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum...

czytaj dalej

Rozstrzygnięcia konkursów:

Kompleksowa realizacja „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie”

Kompleksowa realizacja „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie” W dniu 18.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksowej realizacji zadania pt. „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie” finansowanego z...

czytaj dalej
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” W dniu 12.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Zgodnie z wymaganiami zapytania...

czytaj dalej
Analiza standardów systemu jakości QMP

Analiza standardów systemu jakości QMP

Wyniki konkursu dot. analizy standardów systemu jakości QMP pod kątem zaktualizowanych wymagań Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny i rekomendacje dla Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny W dniu 11.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie analizy standardów systemu jakości QMP pod kątem...

czytaj dalej
Analiza (raport) ekspertyz dotyczących hipotezy…

Analiza (raport) ekspertyz dotyczących hipotezy…

Wyniki konkursu dot. analizy (raportu) ekspertyz dotyczących hipotezy: „Przy zachowaniu staranności w procesie produkcji w szczególności w zakresie żywienia mięso pozyskane z bydła ras mlecznych może spełniać wymagania konsumenta w wysokim a nawet w najwyższym stopniu”. W dniu 11.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na...

czytaj dalej
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE PZPBM zaprasza do składania ofert PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska...

czytaj dalej
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

ZAPYTANIE ANULOWANE PZPBM zaprasza do składania ofert PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina...

czytaj dalej
Kompleksowa realizacja zadania „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Kompleksowa realizacja zadania „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE PZPBM zaprasza do składania ofert PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska...

czytaj dalej
Kompleksowa realizacja zadania „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Kompleksowa realizacja zadania „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

ZAPYTANIE ANULOWANE PZPBM zaprasza do składania ofert PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina...

czytaj dalej