Naturalnie Dobra Wołowina z certyfikatem QMP

Informacje

W krajach Europy Zachodniej, USA czy Australii, wołowina oferowana konsumentom  w nowoczesnych kanałach sprzedaży najczęściej produkowana jest według ściśle określonych zasad zawartych w uznanych systemach jakości. Na niektórych rynkach, np. w Wielkiej Brytanii wołowina, która nie jest produkowana w takim systemie nie może być dopuszczona do sprzedaży w kanale nowoczesnym. Wymagający konsumenci rynków wysoko rozwiniętych oczekują, aby wołowina była produktem identyfikowalnym, ze znanego źródła, produkowanym według określonych standardów mających na uwadze przede wszystkim parametry jakościowe produktu, ale także dobrostan zwierząt. Produkty, które nie spełniają pewnych standardów są klasyfikowane przez rynek np. unijny jako produkty niskiej jakości o wartości przemysłowej, a nie kulinarnej. Głównym argumentem jest przypadkowa jakość wołowiny produkowanej poza systemami jakości. Brak powtarzalności produktu w handlu powoduje znaczne obniżenie jego ceny oraz brak zaufania konsumenta do produktu. Dlatego polska wołowina nie cieszy się najlepszą opinią polskich konsumentów, a jej cena jest średnio o 20% niższa niż cena wołowiny niemieckiej czy francuskiej pomimo porównywalnych kosztów jej wytworzenia.

 

Szansą na zmianę tej sytuacji jest polski system jakości Quality Meat Program. Standardy systemu gwarantują powtarzalną, wysoką jakość wołowiny. System QMP nie jest jednak jeszcze powszechnie znany wśród polskich konsumentów. System brytyjski (Red Tractor Assured Food Standards – Quality Meat Standard Beef) czy francuski (Label Rouge) są standardami dobrze rozpoznawalnymi zarówno na rynkach wewnętrznych tych krajów jak w całej UE i na świecie. Jednym z celów zadania będzie więc popularyzowanie systemu QMP wśród polskich konsumentów, rozpowszechnienie informacji, że w Polsce funkcjonuje system jakości dorównujący zachodnim odpowiednikom.

Polski konsument w porównaniu do średniej europejskiej wyjątkowo rzadko sięga po wołowinę. W Polsce spożycie mięsa wołowego per capita wynosi 1,2 kg w czasie gdy w Wielkiej Brytanii czy Irlandii jest to ok 23 kg per capita. Dzieje się tak ponieważ ma ograniczony dostęp do produktu o powtarzalnym, wysokim standardzie jakości. Jak wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych na próbie 9000 tysięcy respondentów w ramach projektu ProOptiBeef, jakość powszechnie dostępnej wołowiny ma zbyt często nieakceptowalny przez konsumenta poziom jakości. W ramach tych samych badań konsumenci w większości odpowiadali, że byliby skłonni zapłacić wyższą cenę za gwarantowaną, wysoką jakość mięsa.

Istnieje potrzeba dalszego rozwoju rynku certyfikowanej wołowiny QMP o gwarantowanej jakości, aby wykorzystać potencjał drzemiący w rodzimym rynku do uzyskiwanie lepszych cen dla rolników. Poprzez działania promocyjne ukierunkowane na edukację wszystkich uczestników rynku od rolnika do konsumenta możliwe będzie stworzenie grupy świadomych odbiorców polskiego mięsa wołowego o najwyższych parametrach jakości.

 

Cele i działania koncentrują się wokół stymulacji dalszego rozwoju rynku polskiej wołowiny z certyfikatem Quality Meat Program (QMP). Działania promocyjne będą docierały szeroko do uczestników rynku zarówno po stronie podaży jak i popytu.

Jeśli interesuje Cię zdrowa, naturalna żywność od polskich producentów odwiedź portal https://wolove.pl/

Znajdziesz tu wiele inspiracji, przepisów oraz porad kulinarnych. O mięsie wołowym wiemy wszystko. Zapraszamy Cię do wspólnego eksplorowania możliwości przygotowania wołowiny kulinarnej z certyfikatem jakości QMP (Quality Meat Program).

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego