Projekty

Założone cele osiągamy poprzez relizację zdań. Zadania dzielimy na projekty. Projekty dzielimy na dwie kategorie: Zagraniczne i Krajowe.

Realizujemy zarówno projekty współfinansowane ze środków własnych wpłacanych przez członków PZPBM, z funduszy promocji, ze środkow publicznych krajowych jak i ze środków Unii Europejskiej.