Grupa Operacyjna EPI

Grupa Operacyjna EPI

Grupa Operacyjna EPI

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

Informacje

Celem projektu jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia).

Operacja polega na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła.

Skład konsorcjum:

Łukasz Karmowski – lider konsorcjum. Producent bydła mięsnego, woj. kujawsko-pomorskie.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – www.pzpbm.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – www.kpodr.pl

BioSynergia.pl sp. z o.o.
Producenci bydła mięsnego

PZPBM

Jest jednym z członków Grupy Operacyjnej EPI „Grupa Wołowina” realizującej projekt w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji:  www.grupawolowina.pl

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Cykl 3 filmów dotyczących wyzwań i innowacji w sektorze wołowiny

Informacje

W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał cykl 3 filmów, w których przybliżone zostały nowe wyzwania stojące przed hodowcami bydła mięsnego oraz innowacyjne rozwiązania w produkcji żywca wołowego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami video:

 

Filmy nagrano w ramach operacji  „Rolnictwo wobec zmian klimatu” zrealizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

PZPBM

Polska Wołowina – Wołowina z przyszłością

Polska Wołowina – Wołowina z przyszłością

Polska Wołowina- Wołowina z przyszłością

Wydarzenia targowe

Informacje

2 lutego 2020 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Expo w Nadarzynie, które były ostatnim etapem realizacji projektu „Polska Wołowina – Wołowina z przyszłością”.

 

W trakcie trwania zadania uczestniczyliśmy w poniższych imprezach targowych:

Data Miejsce
27-28.04.2019 Bratoszewice       Targi Rolne AGROTECHNIKA
17-19.05.2019 Poznań KWZH 2019 – Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
08-09.06.2019 Sielinko „Wielkopolskie Targi Rolnicze, Dni Pola, II Regionalna Wystawa Zwierząt      Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019”
22-23.06.2019 Książ XXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Książu
29-30.06.2019 Minikowo AGRO-TECH 2019 – Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
31.08-01.09.2019 Częstochowa – XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie
07-08.09.2019 Siedlce – XXVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym
31.01-02.02.2020 Centralne Targi Rolnicze  – Ptak Warsaw EXPO

Głównym celem realizacji wydarzeń targowych było bezpośrednie dotarcie do jak największej grupy rolników, hodowców i przedsiębiorców oraz przekonanie ich do produkcji opasów bydła ras mięsnych oraz mieszańców mięsnych, w tym również zgodnie ze Standardami  Systemu QMP. Pracownicy PZPBM mieli za zadanie informować producentów bydła mięsnego o aktualnych trendach cenowych oraz koniunkturze w branży. Przekazywano informacje o tym, jakie możliwości daje produkcja w danym systemie: możliwość sprzedaży
do certyfikowanych ubojni w wyższej cenie.

Podczas dużych wystaw na stoisku PZPBM (Sielinko, Książ i Minikowo) w dużym namiocie wystawowym w specjalnie zaaranżowanym miejscu odbywała się degustacja wołowiny QMP dla producentów i hodowców bydła, podczas której prezentowane zostały walory kulinarne wołowiny z certyfikatem QMP oraz informacje na temat finansowych aspektów produkcji wraz z analizą danego przypadku.

Poruszano następujące kwestie:

 • Korzyści dla producenta żywca wołowego produkującego w Systemie QMP;
 • Produkcja żywca wołowego  jako dobre, dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw które znalazły się w trudnej sytuacji po reformie rynku mleka;
 • Innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji wołowiny wysokiej jakości
 • Korzyści płynące ze stosowania pozytywnie wycenionych buhajów ras mięsnych

Podczas powyższych wystaw prezentowano bydło krzyżówkowe polskiego HF, PCB z wybranymi buhajami
ras mięsnych.

Równocześnie na dużych stoiskach PZPBM (Sielinko, Książ i Minikowo) odbywała się degustacja wołowiny QMP dla wszystkich osób odwiedzających dane targi. Celem tej degustacji było przedstawienie osobom odwiedzającym targi punktu widzenia konsumenta, który większym zaufaniem i zainteresowaniem darzy produkty certyfikowane.

Podczas wystaw Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego dysponowało dużą powierzchnią. Nasze stoiska cieszyły się  ogromnym zainteresowaniem hodowców i producentów bydła mięsnego, licznym gościom z branży oraz konsumentom wołowiny, którzy brali udział w degustacji.

Do bardzo dużej grupy odbiorców dotarły informacje o systemie jakości QMP. W przypadku producentów rolnych odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie certyfikacją w systemie QMP oraz możliwą dzięki temu do uzyskania większej dochodowości produkcji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się bydło krzyżówkowe prezentowane podczas wystaw, dotyczy to głównie gospodarstw, które ze względu na skomplikowaną sytuację na rynku zmuszone są do ograniczenia bądź całkowitej rezygnacji z produkcji mleka. Dla tych producentów krzyżowanie towarowe staje się możliwością wykorzystania swoich stad podstawowych do produkcji bydła opasowego.

Możliwość spróbowania podczas degustacji dań z wołowiny przygotowywanych na różne sposoby była dla aktualnych oraz potencjalnych konsumentów okazją do przekonania się jak istotnym elementem jest jakość mięsa wołowego, w tym kruchość oraz delikatność charakteryzujące wołowinę wyprodukowaną w systemie QMP. Mamy dzięki temu nadzieję na znaczny wzrost zainteresowania wołowiną wyprodukowaną wg standardów systemu QMP.

Dalsze wykorzystanie potencjału targów rolniczych w docieraniu do producentów żywca wołowego
i konsumentów, budowanie świadomości certyfikatu i jego wpływu na jakość produktu.

Zachęcamy do odwiedzania naszych stoisk podczas kolejnych targów rolniczych!

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

PZPBM

Badania DNA

Badania DNA

Badania DNA

Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA

Informacje

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przy współpracy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zrealizowało projekt „Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA”.

 

  Projekt ten zakładał określenie potencjału genetycznego uprzednio wyselekcjonowanych buhajów ras mięsnych poprzez przeprowadzenie badań DNA.

  Celem projektu było określenie potencjału genetycznego buhajów hodowanych w Polsce. Uważamy, że za pomocą badań genetycznych można wyselekcjonować polskie buhaje do krzyżowania towarowego które nie ustępują importowanym, pod względem relacji jakości do ceny.

  Podpisano porozumienie między Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, a Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego o współpracy w zakresie realizacji zadania. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wyselekcjonował 200 buhajów do oceny genomowej w celu wstępnej analizy ich wartości w oparciu o dostępne informacje katalogowe oraz indeksy. Pod uwagę brano również parametry oraz informacje dotyczące przodków danego buhaja. Na mocy porozumienia PZHiPB przekazał do PZPBM karty oceny.

  Na podstawie uzyskanych informacji Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego dokonało analizy skompletowanych indeksów buhajów. Oszacowano potencjał i wyselekcjonowano 30 najbardziej obiecujących osobników.

  Po otrzymaniu pisemnej zgody od właścicieli zwierząt umówione zostały wizyty w gospodarstwach, gdzie pod nadzorem pracownika PZPBM pobrany został od buhajów materiał w postaci sierści z ogona zwierzęcia wraz z cebulkami do analizy DNA. Pobrano materiał genetyczny od 30 osobników.

  Materiał został wysłany do badań genomowych do laboratorium zajmującego się badaniami DNA,  do firmy Neogen Corporation w Wielkiej Brytanii.

  Otrzymane profile z badanych buhajów zostały poddane analizie. Zespół naukowy dokonał analizy i sporządził raport – opracowanie z analizy danych oraz opracował wnioski zawarte w sporządzonym opracowaniu.

  • Przeprowadzone zostały badania DNA 30 buhajów.
  • Przeanalizowano możliwości wyselekcjonowania buhajów do rozrodu, a w szczególności do krzyżowania towarowego
  • Hodowcom przekazano wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej.
  • Przeprowadzono analizę badań oraz opracowanie wyników badań.

  Rekomendowane jest pogłębienie analizy kontynuowanie badań przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z wybranymi jednostkami naukowymi.

  Badania DNA mogą być podstawą do weryfikacji w aktualnie prowadzonym systemie oceny wartości użytkowej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Mogą być użytecznym narzędziem do typowania wybitnych buhajów.

  VI Forum Sektora Wołowiny

  VI Forum Sektora Wołowiny

  VI Forum Sektora Wołowiny

  Informacje

  Już po raz szósty, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przystąpiło do organizacji Forum Sektora Wołowiny. Gościem honorowym przedsięwzięcia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Jan Krzysztof Ardanowski. Szósta edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca, a także z Radą Sektora Wołowiny odbyła się
  w dniach 2 – 3 grudnia 2019 r. w Radisson Collection Hotel w Warszawie, przy ul. Grzybowska 24.

   

  Jak co roku uczestnikami byli hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego. Uczestnicy spotkali się, aby rozmawiać o przyszłości sektora i dalszych jego pracach. Jest to tym bardziej istotne, że za przedmiotowym sektorem trudny rok. W konferencji uczestniczyło 260 osób.

  VI Forum Sektora Wołowiny nastawione było prezentację i dyskusję na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej i jej wpływu na produkcję wołowiny, aktualne zmiany ustawodawcze, rynek wołowiny w Unii Europejskiej i zmiany klimatu. Poruszane były również kwestie związane z dobrostanem zwierząt, incydentami wizerunkowymi w ubojniach, a także nowoczesnymi technologiami i ich wpływie na rozwój sektora. Tematem przewodnim konferencji podczas drugiego dnia był dobrostan zwierząt i jakość kulinarna wołowiny. Myślą przewodnią VI Forum była prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Wołowina przyjazna dla klimatu, ceniona przez konsumentów”. Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny podobnie jak w przypadku zeszłorocznej edycji, przybrało charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego goszczono przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej. Poza znakomitymi gośćmi z zagranicy uczestnikami Forum byli  hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

  Dzięki tak skomponowanym gronie uczestników, Forum stało się doskonałą okazją do podjęcia świadomej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora wołowiny oraz pozycji jaką zajmie w nim Polska. Jest to szczególnie ważne w świetle wyzwań pojawiających się w wyniku podpisania umowy z krajami Mercosur oraz Brexit’u na reprezentowany przez nas sektor, a także celów nowej, ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej.

  Biorąc pod uwagę program Unii Europejskiej oraz jego znaczenie dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne:

  • Zrównoważona Wołowina w Nowej WPR
  • Handel Międzynarodowy
  • Dobra Reputacja Europejskiej Wołowiny
  • Innowacje
  • #Eunitedagri

  W programie Forum znalazły się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawa konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawa konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji  wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.

  Forum organizowane było pod następującymi patronatami:

  • Patronat Honorowy:

  – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  – Krajowa Rada Izb Rolniczych

  – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

  – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

  – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

  – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  • Patronat Medialny:

  – TVP Telewizja Polska

  – TopAgrar POLSKA

  – Świat Rolnika info

  – WSENSIE.PL

  – Hoduj z głową bydło

  – Gospodarka Mięsna

  – Farmer – Partner nowoczesnego rolnika

  – DlaHandlu.pl

  Gość honorowy przedsięwzięcia:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

  Kolejne wydania Forum Sektora Wołowiny cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza bardzo wysoka frekwencja uczestników dotychczasowych edycji wydarzenia. Jak widać zapotrzebowanie na wiedzę oraz otwartą dyskusję uczestników sektora jest bardzo duże. Wysoki poziom merytoryczny spotkań jest jednym z czynników coraz większej liczby potencjalnych przyszłych uczestników, którzy zgłaszali chęć udziału w kolejnych edycjach wydarzenia.

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego