Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny w projektowanym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyz w zakresie projektowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2017 w kontekście produkcji wołowiny, w tym w sposób zrównoważony oraz przygotowywanie rekomendacji do zmian legislacyjnych, ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegoły zapytania oferrtowego znajdują sie pod tym linkiem

Strategia-Polska Wołowina 2022

Strategia-Polska Wołowina 2022

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. „Strategia Polska Wołowina 2022”, która jest efektem współpracy organizacji branżowych.

W grudniu 2016 roku przedstawiciele polskiej branży produkcji wołowiny, mając na względzie wyzwania stojące przed sektorem oraz trendy na rynku krajowym i globalnym, podpisali porozumienie „Polska Wołowina 2022″.
Sygnatariuszami dokumentu są:

  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
  • Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związek Polskie Mięso

Opracowanie strategii Polska Wołowina 2022 było sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Pobierz broszurę „Strategia Polska Wołowina 2022”

 

<Powrót do Aktualności