Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku”.

W dniu 29.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” wraz z Konkursem PBMR w ramach zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku” finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. MWA Studio M. Świetliczny
  2. Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MWA Studio M. Świetliczny

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

PZPBM zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny”

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

wyniki Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021

wyniki Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021

Wyniki Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2021

Szanowni Państwo!

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU. Tegoroczna edycja Konkursu Producent Bydła Mięsnego 2021 odbywała się w następujących kategoriach:
– producent bydła opasowego,
– producent odsadków,
– hodowca.

Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Kapitułę Konkursu, która składała się z przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Redakcji „Hoduj z głową bydło”, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związku Polskiego Mięsa.

Po pierwszej ocenie zostało wyłonionych 15 producentów, którzy zostali poddani dalszej bardziej szczegółowej ocenie zgodnie z regulaminem konkursu. Szczegółowa ocena polegała weryfikacji poszczególnych elementów produkcji poddawanych ocenie na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych. Na tej podstawie członkowie Kapituły Konkursowej wybrali laureatów w poszczególnych kategoriach, którymi zostali:
– producent bydła opasowego – Wojciech Styburski
– producent odsadków – Krzysztof Pulkowski
– hodowca – Zbigniew Kołoszyc.

Powyżsi laureaci znaleźli uznanie w ocenie członków Kapituły z uwagi na efektywne podejście do produkcji, oparte o stałe zwiększanie dobrostanu zwierząt, mitygację zmian środowiskowych, innowacje rozwiązania ale również wysokie wyniki ekonomiczne.

Wręczenie nagród dla laureatów odbyło się podczas gali kończącej pierwszy dzień Forum Sektora Wołowiny 2021.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.

Załącznik

 

 

 

 

 

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.