Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „VII Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „VII Forum Sektora Wołowiny”

Wyniki konkursu dot. Kompleksowej realizacji Międzynarodowej Konferencji pt. „VII Forum Sektora Wołowiny”

W dniu 19.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji w ramach projektu „VII Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • MWA Studio Michał Świetliczny

 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • MWA Studio Michał Świetliczny

PZPBM Gratuluje zwycięzcy !