Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Polska Wołowina” (1/PW/2023)

W dniu 02.06.2023 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Polska Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Fundacji Original

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Fundację Original

Gratulujemy i dziękujemy za udział.