Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Wyniki konkursu dot. organizacji konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku

W dniu 13.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021, w ramach zadania „Stymulowanie podnoszenia jakości wołowiny w łańcuchu dostaw” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Protokół z wyboru ofert znajduje się pod linkiem poniżej:

Protokół z wyboru ofert