wyniki Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021

wyniki Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021

Wyniki Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2021

Szanowni Państwo!

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU. Tegoroczna edycja Konkursu Producent Bydła Mięsnego 2021 odbywała się w następujących kategoriach:
– producent bydła opasowego,
– producent odsadków,
– hodowca.

Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Kapitułę Konkursu, która składała się z przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Redakcji „Hoduj z głową bydło”, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związku Polskiego Mięsa.

Po pierwszej ocenie zostało wyłonionych 15 producentów, którzy zostali poddani dalszej bardziej szczegółowej ocenie zgodnie z regulaminem konkursu. Szczegółowa ocena polegała weryfikacji poszczególnych elementów produkcji poddawanych ocenie na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych. Na tej podstawie członkowie Kapituły Konkursowej wybrali laureatów w poszczególnych kategoriach, którymi zostali:
– producent bydła opasowego – Wojciech Styburski
– producent odsadków – Krzysztof Pulkowski
– hodowca – Zbigniew Kołoszyc.

Powyżsi laureaci znaleźli uznanie w ocenie członków Kapituły z uwagi na efektywne podejście do produkcji, oparte o stałe zwiększanie dobrostanu zwierząt, mitygację zmian środowiskowych, innowacje rozwiązania ale również wysokie wyniki ekonomiczne.

Wręczenie nagród dla laureatów odbyło się podczas gali kończącej pierwszy dzień Forum Sektora Wołowiny 2021.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.

Załącznik

 

 

 

 

 

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Wyniki konkursu dot. organizacji konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku

W dniu 13.09.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Organizacja konkursu „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021, w ramach zadania „Stymulowanie podnoszenia jakości wołowiny w łańcuchu dostaw” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Protokół z wyboru ofert znajduje się pod linkiem poniżej:

Protokół z wyboru ofert