Kompleksowa realizacja zadania XI Forum Sektora Wołowiny

Kompleksowa realizacja zadania XI Forum Sektora Wołowiny

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacja zadania pt. „XI Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (1/Forum/2024)

W dniu 29.05.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „XI Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • MWA Studio M. Świetliczny
  • Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MWA Studio M. Świetliczny

Kompleksowa realizacja zadania Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

Kompleksowa realizacja zadania Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

PZPBM zaprasza do składania ofert
Zapytanie ofertowe nr 2/PROMOCJA/2024

Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji

2024.05.22 Zapytanie ofertowe 2Promocja2024

2024.05.22 Zapytanie ofertowe 2Promocja2024_Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe 2Promocja2024_Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe 2Promocja2024_Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe 2Promocja2024_Załącznik nr 4

 

 

 

Opracowanie strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina

Opracowanie strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina

Wyniki konkursu dot. Opracowania strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (2/2/INTERNET/2024)

W dniu 16.05.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na Opracowanie strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.
  • Świeża Bazylia PR & ESG agency

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.

Kompleksowa realizacja zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

Kompleksowa realizacja zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” (1/1/INTERNET/2024)

W dniu 26.03.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.

 

Kompleksowa realizacja zadania pt. Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

Kompleksowa realizacja zadania pt. Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny

UNIEWAŻNIONE.

Zapytanie ofertowe nr 1/PROMOCJA/2024

Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji.

 

Strategia wołowiny w ramach zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

Strategia wołowiny w ramach zadania pt. Ochrona wizerunku w Internecie

UNIEWAŻNIONE,

Zapytanie ofertowe nr 2/1/INTERNET/2024

Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Strategia wołowiny w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest strategia promocji wołowiny w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji.