Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „System QMP – wymierne korzyści dla producentów bydła” (1/SystemQMP/2024)

W dniu 14.02.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „System QMP – wymierne korzyści dla producentów bydła” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. AgroInnov Doradztwo Marcin Adamczyk

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: AgroInnov Doradztwo Marcin Adamczyk