UNIEWAŻNIONE,

Zapytanie ofertowe nr 2/1/INTERNET/2024

Przedmiot zamówienia:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Strategia wołowiny w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie”
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest strategia promocji wołowiny w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji.