Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Wyniki konkursu dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 • BOSLA Sławomir Bogdański

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • BOSLA Sławomir Bogdański

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Pokazy wspierające producentów żywca wołowego

Wyniki konkursu dot. przeprowadzenia pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt.  przeprowadzenie pokazów dla ekspertów i producentów żywca wołowego w ramach projektu ,,Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty od:

 • Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Wyniki konkursu dot. opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

 

W dniu 15.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego, w ramach projektu ,,Zrównoważona Wołowina’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta od:

 • Pana Jacka Walczaka

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 • Pana Jacka Walczaka

 

Gratulujemy !

Konkurs pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Konkurs pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

PZPBM  zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt.: ,,Producent Bydła Mięsnego Roku 2021″

Przesyłanie formularzy trwa do 26 listopada 2021 roku!

Szanowni Państwo!

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.

Konkurs realizowany jest pod patronatem:

– Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

– Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

– Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika ,,Hoduj z Głową Bydło’’ – wydawnictwa APRA Sp. z o.o.,

-Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

– JM Rektora SGGW

Wystąpiliśmy również o objęcie patronatem honorowym:

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas VII Forum Sektora Wołowiny.

CEL KONKURSU – integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych,

ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych

i Patrona Medialnego.

W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2021 w następujących kategoriach (formularze otwierają się po kliknięciu w wybraną kategorię tematyczną):

Hodowca [kliknij]

Producent opasów [kliknij]

Producent odsadków [kliknij]

Regulamin Konkursu* [kliknij]

Warunki uczestnictwa*

 1. Konkurs kierowany jest do osób zajmujących się opasem bydła i hodowlą bydła mięsnego.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące osoby prawne.
 3. Kandydatów do Konkursu zgłaszają Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Związki Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz inne organizacje i grupy zrzeszające hodowców i producentów bydła mięsnego. 
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Do udziału w konkursie można zgłosić kandydatów w 3 kategoriach: 
 • hodowca,
 • producent odsadków,
 • producent opasów.
 1. Każdy kandydat może być zgłoszony w dwóch z trzech kategorii opisanych w § 5 pkt.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną dostępnego na stronie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego – pzpbm.pl 
 3. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 26 listopada 2021 .
 4. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną po terminie określonym w § 5 pkt. 8, nie będą mogły brać udziału w konkursie.
Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

 

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego

Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 3 metod redukcji emisji w chowie bydła mięsnego, w ramach projektu ,,Zrównoważona Wołowina’’ finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym linkiem