II edycja Konkursu „Moje własne innowacje” – zapraszamy do udziału! Wygraj nawet 9 000 zł!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje własne innowacje”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin, oraz mają funkcjonalne zastosowanie w ich codziennej pracy.

Usprawnienia techniczne, technologiczne, rozwiązania cyfrowe wspierające produkcję lub zarządzanie finansami, a może działania marketingowe lub innowacyjne formy dostawy produktów bezpośrednio do konsumentów? Podzielcie się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami, które wdrożyliście w swoich gospodarstwach, a dodatkowo wygrajcie atrakcyjne nagrody pieniężne!

Więcej informacji pod linkiem:

Konkurs

wyniki Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021

wyniki Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021

Wyniki Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2021

Szanowni Państwo!

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU. Tegoroczna edycja Konkursu Producent Bydła Mięsnego 2021 odbywała się w następujących kategoriach:
– producent bydła opasowego,
– producent odsadków,
– hodowca.

Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Kapitułę Konkursu, która składała się z przedstawicieli: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Redakcji „Hoduj z głową bydło”, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związku Polskiego Mięsa.

Po pierwszej ocenie zostało wyłonionych 15 producentów, którzy zostali poddani dalszej bardziej szczegółowej ocenie zgodnie z regulaminem konkursu. Szczegółowa ocena polegała weryfikacji poszczególnych elementów produkcji poddawanych ocenie na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych. Na tej podstawie członkowie Kapituły Konkursowej wybrali laureatów w poszczególnych kategoriach, którymi zostali:
– producent bydła opasowego – Wojciech Styburski
– producent odsadków – Krzysztof Pulkowski
– hodowca – Zbigniew Kołoszyc.

Powyżsi laureaci znaleźli uznanie w ocenie członków Kapituły z uwagi na efektywne podejście do produkcji, oparte o stałe zwiększanie dobrostanu zwierząt, mitygację zmian środowiskowych, innowacje rozwiązania ale również wysokie wyniki ekonomiczne.

Wręczenie nagród dla laureatów odbyło się podczas gali kończącej pierwszy dzień Forum Sektora Wołowiny 2021.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.

Załącznik

 

 

 

 

 

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

podsumowanie po VII Forum Sektora Wołowiny

podsumowanie po VII Forum Sektora Wołowiny

VII Forum Sektora Wołowiny

W dniach 10-11 marca odbyła się kolejna edycja Forum Sektora Wołowiny organizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Podczas dwudniowych obrad odbyły się cztery bloki tematyczne, poruszające takie zagadnienia jak redukcja emisji gazów w produkcji żywca wołowego, w kontekście rolnictwa węglowego, dobrostan zwierząt, warunki lustrzane – warunki i standardy, które wymagane są od producentów krajów spoza Unii Europejskiej, aby były analogiczne do europejskich, nowe technologie i standaryzacja jakości wołowiny.

Konferencję rozpoczął Pan Jerzy Wierzbicki, Prezes PZPBM, który powiedział, że ostatnie 2 tygodnie diametralnie zmieniły sytuację, stąd prelegenci będą pokazywać szerszy kontekst w obliczu bieżącej sytuacji na Ukrainie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicepremier Rady Ministra, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk, który w swoim wystąpieniu wskazał, że: – Rynek wołowiny to rynek od kilku lat bardzo stabilny. Będziemy się starali stabilizować ceny nawozów. Dodał, że będziemy się starali zapewnić ciągłość produkcji nawozów.

Jak powiedział Pan Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny COPA-COGECA, bardzo ważną sprawą jest szkolenie, o którym mówił też Pan Jean Pierre Fleury, Przewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA. W rolnictwie jest trudno sprawdzić emisję gazów cieplarnianych, trzeba to od razu połączyć z praktykami rolniczymi. Jak podkreślił musimy w związku z tym wyszkolić najpierw doradców, a potem rolników oraz prowadzić audyty węglowe w gospodarstwach rolnych, należy wspierać rolników w przypadku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

W panelu poświęconym dobrostanowi zwierząt, Pan Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, zaznaczył, że w Polsce dobrostan jest wielkim sukcesem, ponad 45 tysięcy gospodarstw rolnych, które utrzymuje bydło już dzisiaj spełnia warunki związane z dobrostanem krów mlecznych i krów mamek. Dodał, że każdy z nas jest małym, ale bardzo ważnym elementem w tym całym schemacie, maszynie, jakim jest produkcja żywca wołowego.

Drugi dzień Forum, debatę otworzył Pan Norbert Kaczmarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, który zaapelował o stawianie na rolnictwo klasyczne, na rolnictwo towarowe, na gospodarstwa rodzinne oraz na wspieranie wszelkich gospodarstw, które produkują i są w stanie zapewniać bezpieczeństwo Polski i Europy.

Wystąpienia zamknął Pan Jerzy Wierzbicki, Prezes PZPBM, jak powiedział, że cyfryzacja, analizy, duże zbiory danych dają duże możliwości, które każdy rolnik mógł wykorzystać u siebie w gospodarstwie i był premiowany za lepszą pracę i jakość – musi mieć narzędzie, żeby być bardziej efektywnym.

 

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

   

   

   

VIII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

VIII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

VIII MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
05 – 07 kwietnia 2022
EXPO XXI Warszawa

Targi WorldFood Poland to najważniejsze targi w Polsce poświęcone sektorowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Oferują możliwość spotkania polskiego sektora rolno-spożywczego z międzynarodowymi partnerami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie.

Rejestracja dostępna pod adresem:

https://rejestracja.worldfood.pl/

Program targów 

https://www.worldfood.pl/o-targach/konferencje-2022/