Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

Wyniki konkursu dot. Kampanii telewizyjnej premiującej polską wołowinę:

 

W dniu 02.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • MWA Studio Michał Świetliczny

 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • MWA Studio Michał Świetliczny

 

Protokół z wyboru ofert

Gratulujemy ! PZPBM