Interaktywna platforma – Wołowina profesjonalnie

Interaktywna platforma – Wołowina profesjonalnie

Wyniki konkursu na stworzenie interaktywnej platformy materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla branży mięsa wołowego oraz kampanii multimedialnej w ramach zadania Interaktywna platforma – „Wołowina profesjonalnie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

W dniu 21.02.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na stworzenie interaktywnej platformy materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla branży mięsa wołowego oraz kampanii multimedialnej w ramach zadania Interaktywna platforma – „Wołowina profesjonalnie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. MWA Studio Michał Świetliczny

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MWA Studio Michał Świetliczny

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.