Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Identyfikowanie wyzwań polskich producentów żywca wołowego i dzielenie się rozwiązaniami z całej Europy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, jako ważny podmiot w łańcuchu wartości,
do udziału w pierwszym Krajowym Spotkaniu Sektora Wołowiny, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 18.00 (online). Spotkanie jest realizowane w ramach sieci BovINE (Beef Innovation Network Europe), której celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązań stymulujących rozwój sektora wołowiny. Głównym tematem spotkania będzie identyfikacja wyzwań polskich producentów żywca wołowego oraz prezentacja rozwiązań z całej Europy.

Sieć BovINE jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, który koncentruje się na wymianie wiedzy, tak aby sprostać wyzwaniom i stymulować zrównoważony rozwój europejskiego sektora wołowiny. Projekt łączy producentów z całej Europy, zapewniając otwartą platformę internetową (BovINE Knowledge Hub) gdzie hodowcy bydła wołowego, doradcy, organizacje producenckie, naukowcy i inne osoby zaangażowane w rozwój sektora wołowiny mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, aby zwiększać świadomość
i wdrażanie w gospodarstwach innowacyjnych i sprawdzonych najlepszych praktyk.

Bovine to cztery kluczowe obszary tematyczne:

 • odporność społeczno-ekonomiczna,
 • zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • wydajność produkcji i jakość mięsa,
 • zrównoważona produkcja.

W trakcie spotkania liczmy przede wszystkim na poznanie Państwa opinii na temat wyzwań stojących przed hodowcami wołowiny w tych czterech obszarach, a jednocześnie mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy Państwu cennych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk, które sieć BovINE zidentyfikowała w bieżącym roku w 9 państwach członkowskich UE.

Główne cele spotkania:

 • przedstawienie sieci BovINE uczestnikom zajmującym się chowem i hodowlą bydła na cele rzeźne w Polsce,
 • nakreślenie naszych planów dotyczących polskiej części sieci BovINE,
 • przedstawienie szczegółowych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk w 2020 r. zebranych z całej UE,
 • omówienie podstawowych problemów i potrzeb hodowców żywca wołowego, na których moglibyśmy skoncentrować się w roku 2021.

Program spotkania:

 1. Prezentacja projektu BovINE – Jerzy Wierzbicki, BovINE Network Manager – 20 minut
 2. Utworzenie sieci współpracy w projekcie  BovINE – Jacek Zarzecki, PZHiPBM – 10 minut
 3. Innowacje i dobre praktyki zidentyfikowane w Polsce i innych krajach UE – Marcin Gołębiewski, SGGW – 30 minut
 4. Dyskusja i zebranie informacji na temat potrzeb, problemów i wyzwań w polskiej produkcji żywca wołowego – Moderator  Karol Bujoczek – Top Agrar – 50 minut
 5. Konkluzje i zakończenie spotkania – Jerzy Wierzbicki – 10 minut

Sieć BovINe w Polsce tworzą: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z projektem, którego szczegółowy opis udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem http://www.bovine-eu.net/

Informacje techniczne dotyczące połączenia się na spotkanie online:

W dniu spotkania prosimy o kliknięcie poniższego linku, a następnie wybranie „Kontynuuj w tej przeglądarce”:

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o przedmiotowych spotkaniu i udostępnienia tego zaproszenia pozostałym producentom i firmom współpracujących z branżą. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas organizowanego przez nas spotkania. Wszystkim nam zależy aby polski sektor wołowiny rozwijał się dynamicznie odpowiadając na potrzeby rynku, w tym przede wszystkim konsumentów.

Bardzo dziękujemy i liczymy na Państwa obecność  w czwartek, 5 listopada 2020 r. o godzinie 18.00.

Jerzy Wierzbicki,
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

 

<Powrót do Aktualności

Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Identyfikowanie wyzwań polskich producentów żywca wołowego i dzielenie się rozwiązaniami z całej Europy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, jako ważny podmiot w łańcuchu wartości,
do udziału w pierwszym Krajowym Spotkaniu Sektora Wołowiny, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 18.00 (online). Spotkanie jest realizowane w ramach sieci BovINE (Beef Innovation Network Europe), której celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązań stymulujących rozwój sektora wołowiny. Głównym tematem spotkania będzie identyfikacja wyzwań polskich producentów żywca wołowego oraz prezentacja rozwiązań z całej Europy.

Sieć BovINE jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, który koncentruje się na wymianie wiedzy, tak aby sprostać wyzwaniom i stymulować zrównoważony rozwój europejskiego sektora wołowiny. Projekt łączy producentów z całej Europy, zapewniając otwartą platformę internetową (BovINE Knowledge Hub) gdzie hodowcy bydła wołowego, doradcy, organizacje producenckie, naukowcy i inne osoby zaangażowane w rozwój sektora wołowiny mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, aby zwiększać świadomość
i wdrażanie w gospodarstwach innowacyjnych i sprawdzonych najlepszych praktyk.

Bovine to cztery kluczowe obszary tematyczne:

 • odporność społeczno-ekonomiczna,
 • zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • wydajność produkcji i jakość mięsa,
 • zrównoważona produkcja.

W trakcie spotkania liczmy przede wszystkim na poznanie Państwa opinii na temat wyzwań stojących przed hodowcami wołowiny w tych czterech obszarach, a jednocześnie mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy Państwu cennych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk, które sieć BovINE zidentyfikowała w bieżącym roku w 9 państwach członkowskich UE.

Główne cele spotkania:

 • przedstawienie sieci BovINE uczestnikom zajmującym się chowem i hodowlą bydła na cele rzeźne w Polsce,
 • nakreślenie naszych planów dotyczących polskiej części sieci BovINE,
 • przedstawienie szczegółowych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk w 2020 r. zebranych z całej UE,
 • omówienie podstawowych problemów i potrzeb hodowców żywca wołowego, na których moglibyśmy skoncentrować się w roku 2021.

Program spotkania:

 1. Prezentacja projektu BovINE – Jerzy Wierzbicki, BovINE Network Manager – 20 minut
 2. Utworzenie sieci współpracy w projekcie  BovINE – Jacek Zarzecki, PZHiPBM – 10 minut
 3. Innowacje i dobre praktyki zidentyfikowane w Polsce i innych krajach UE – Marcin Gołębiewski, SGGW – 30 minut
 4. Dyskusja i zebranie informacji na temat potrzeb, problemów i wyzwań w polskiej produkcji żywca wołowego – Moderator  Karol Bujoczek – Top Agrar – 50 minut
 5. Konkluzje i zakończenie spotkania – Jerzy Wierzbicki – 10 minut

Sieć BovINe w Polsce tworzą: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z projektem, którego szczegółowy opis udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem http://www.bovine-eu.net/

Informacje techniczne dotyczące połączenia się na spotkanie online:

W dniu spotkania prosimy o kliknięcie poniższego linku, a następnie wybranie „Kontynuuj w tej przeglądarce”:

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o przedmiotowych spotkaniu i udostępnienia tego zaproszenia pozostałym producentom i firmom współpracujących z branżą. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas organizowanego przez nas spotkania. Wszystkim nam zależy aby polski sektor wołowiny rozwijał się dynamicznie odpowiadając na potrzeby rynku, w tym przede wszystkim konsumentów.

Bardzo dziękujemy i liczymy na Państwa obecność  w czwartek, 5 listopada 2020 r. o godzinie 18.00.

Jerzy Wierzbicki
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

topagrar.pl

topagrar.pl

Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny w ramach sieci BovINE

W ramach sieci BovINE, odbyło się pierwsze spotkanie, podczas, którego burza mózgów ekspertów, rolników i naukowców, a także sektora przetwórczego w Polsce wywołała bardzo ciekawą dyskusję, dzięki której omówiono problemy sektora.

Spotkanie było realizowane w ramach sieci BovINE (Beef Innovation Network Europe), której celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązań stymulujących rozwój sektora wołowiny. Głównym tematem była identyfikacja wyzwań polskich producentów żywca wołowego oraz prezentacja rozwiązań z Europy.

Projekt BovINE jest realizowany w 10 krajach, ma służyć rolnikom w poszerzeniu wiedzy, dzieleniu się dobrymi praktykami rolniczymi oraz pomysłami na rozwój. W dyskusję będą zaangażowani, tak jak w dniu wczorajszym doradcy, rolnicy, naukowcy, eksperci i przetwórcy. Ponieważ punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, każdy z uczestników spotkania miał okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i problemami w 4 głównych filarach tematycznych.

Sieć BovINe w Polsce tworzą Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Głównymi lektorami podczas konferencji on-line byli Jerzy Wierzbicki z PZPBM, Marcin Gołębiewski z SGGW, Jacek Zarzecki z PZHiPBM oraz Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska, który poprowadził interesującą dyskusję.

Identyfikujemy problemy

Jerzy Wierzbicki zaprezentował projekt BovINE, którego celem działania jest identyfikacja problemów i stawianie im czoła, w aspekcie zrównoważonego rozwoju sektora wołowiny, ponadto zebranie zainteresowanych współpracą podmiotów, tak aby usłyszeć głos z każdej gałęzi łańcucha dostaw, naukowców oraz ekspertów. Bardzo ważnym działaniem w ramach sieci jest dążenie do jak najszerszej wymiany wiedzy dotyczącej wprowadzania innowacji w zakresie odporności społeczno-gospodarczej, zdrowia i dobrostanu zwierząt, wydajności i opłacalności produkcji, jakości mięsa oraz zrównoważenia środowiska.

Jerzy Wierzbicki podkreślił, że oprócz tego, że polscy rolnicy zyskają na zdobytych w ramach projektu dobrych praktykach, to inne kraje uczestniczące w projekcie będą chciały uzyskać od nas cenną wiedzę, jak chociażby udało nam się sprzedać na świecie tak ogromną ilość wołowiny pochodzącej od HF-ów. Niestety – coś za coś. Dzięki programowi poznamy inne sposoby hodowli m.in. jak opasać wolce, jałówki, czy krowy mleczne, aby uzyskać dobrej jakości mięso i nauczyć się je sprzedawać.

Z kolei Marcin Gołębiewski wymienił kilka ciekawych rozwiązań high-tech, które są stosowane w nauce, ale coraz częściej są przekładane na hodowlę w innych krajach, jak chociażby monitoring zachowania, żywienia, przemian zachodzących w żwaczu i wielu innych ciekawych urządzeń, które można wykorzystać w poprawie opłacalności hodowli, rozrodzie czy opasie.

Zdrowie i dobrostan

Ważnym tematem dyskusji było również zdrowie bydła, ograniczenie stosowania antybiotyków, poprawa profilaktyki, doboru zwierząt do opasu czy szczegółowa poprawa dobrostanu i sprostanie wymogom konsumentów.

Oprócz tych zagadnień prelegenci nie mogli przejść obojętnie obok „Piątki dla zwierząt”. Zgodnie stwierdzili, że w zakresie dobrostanu ważne jest wprowadzenie dobrych praktyk, ale nie za sprawą rewolucji i zakazów, ale systematycznej ewolucji i przekształcania gospodarstw, ale potrzebne są do tego środki finansowe i wsparcie państwa. Wszystkie aspekty obejmują zrównoważony rozwój uwzględniający ochronę środowiska, na którą należy zwrócić uwagę ze względu na wymagania UE, ale również konsumentów.

Ponadto w dyskusję włączyli się przetwórcy, którzy podkreślili, że dysponujemy bardzo dobrym towarem, rolnicy wyspecjalizowali się w wielu dziedzinach, jednak istnieje silna potrzeba rozwoju krajowego spożycia wołowiny i pokazanie konsumentom, że są w gospodarstwach wprowadzone zasady dobrostanu, a wołowina jest zdrowa i bezpieczna.

Stoimy przed wyzwaniem jakim jest nowa Wspólna Polityka Rolna, a wśród niej wiele strategii, które bezpośrednio uderzą w polską hodowlę bydła. Dobre praktyki będzie trzeba wprowadzić w naszych gospodarstwach, jednak należy to zrobić z głową, tak aby hodowcy mogli zarabiać, a przetwórcy dobrze sprzedać wyprodukowany surowiec. Do tego typu działań potrzebny jest merytoryczny dialog, wypracowanie schematów, analiza sytuacji rynkowej i usilne dążenie do celu, a więc rozwiązania konkretnych problemów. Tym zamierza zajmować się dalej sieć BovINE w Polsce oraz za granicą.


dkol

https://www.topagrar.pl/articles/bydlo-miesne/krajowe-spotkanie-sektora-wolowiny-w-ramach-sieci-bovine/