[Bovine] Konferencja podsumowująca – 1 grudnia 2022 r. godz. 09.30 – 12.30 (online)

[Bovine] Konferencja podsumowująca – 1 grudnia 2022 r. godz. 09.30 – 12.30 (online)

 

Konferencja podsumowująca

1 grudnia 2022 r. godz. 09.30 – 12.30 (online) 

Solutions for Sustainable Beef Farming – Evidence from Research & Practice across Europe

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, jako ważny podmiot w łańcuchu wartości,
do udziału w konferencji podsumowującej projekt BovINE, która odbędzie się w dniu 1. grudnia 2022 r. o godz. 09.30 (online). Spotkanie jest realizowane w ramach sieci BovINE (Beef Innovation Network Europe), której celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązań stymulujących rozwój sektora wołowiny. Głównym tematem spotkania będzie identyfikacja wyzwań polskich producentów żywca wołowego oraz prezentacja rozwiązań z całej Europy.

Sieć BovINE jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, który koncentruje się na wymianie wiedzy, tak aby sprostać wyzwaniom i stymulować zrównoważony rozwój europejskiego sektora wołowiny. Projekt łączy producentów z całej Europy, zapewniając otwartą platformę internetową (BovINE Knowledge Hub) gdzie hodowcy bydła wołowego, doradcy, organizacje producenckie, naukowcy i inne osoby zaangażowane w rozwój sektora wołowiny mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, aby zwiększać świadomość
i wdrażanie w gospodarstwach innowacyjnych i sprawdzonych najlepszych praktyk.

Bovine to cztery kluczowe obszary tematyczne:

 • odporność społeczno-ekonomiczna,
 • zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • wydajność produkcji i jakość mięsa,
 • zrównoważona produkcja.

 

Sieć BovINe w Polsce tworzą: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z
projektem, którego szczegółowy opis udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem http://www.bovine-eu.net/

Informacje techniczne dotyczące połączenia się na spotkanie online:

Rejestracja na wydarzenie poprzez poniższy link:

https://linkd.pl/22usa

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski.

 

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o przedmiotowych spotkaniu i udostępnienia tego zaproszenia pozostałym producentom i firmom współpracujących z branżą. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas organizowanego przez nas spotkania. Wszystkim nam zależy aby polski sektor wołowiny rozwijał się dynamicznie odpowiadając na potrzeby rynku, w tym przede wszystkim konsumentów.

 

Bardzo dziękujemy i liczymy na Państwa obecność  w czwartek, 1. grudnia o godzinie. 09.30.

Prowadzenie działań promocji zrównoważonej wołowiny w mediach społecznościowych

Prowadzenie działań promocji zrównoważonej wołowiny w mediach społecznościowych

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

 

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Działania wspierające budowę wizerunku polskiej zrównoważonej wołowiny w mediach i social mediach.

 1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań wspierających budowę wizerunku polskiej zrównoważonej wołowiny w mediach i social mediach w ramach projektu „Zrównoważona wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem

UWAGA! Termin składania ofert został przedłużony do 25.03.2021 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 12.15

PYTANIA OD OFERENTÓW:

1. W jakiej formie należy złożyć ofertę merytoryczną (plan działań PR, próbki materiałów)? 

Z uwagi na możliwość elektronicznego składania ofert, dopuszczamy możliwość dowolnej formy przygotowania planu działań PR oraz próbek materiałów. Jednakże preferowana przez nas jest prezentacja (pptx lub pdf) prezentująca oba elementy.

2. Co dokładnie (jakie elementy) powinna zawierać część pt. Plan działań PR praz część pt. Próbki Materiałów?                   

W zakresie planu działań powinien on zawierać min. opis koncepcji działań, harmonogram działań, wskazanie kanałów dotarcia z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Dodatkowo można uwzględnić hasła kampanii lub inne elementy, które wg Państwa pomogą w osiągnięciu celów kampanii. W zakresie próbek prosimy o załączenie oferty: jednego artykułu do 2500 wraz ze zdjęciem, jednej kreacji (grafika i copy) posta na Facebook oraz jednej kreacji (grafika i copy) posta na Instagram. Próbki materiałów powinny odnosić się do specyfiki branży rolniczej, a idealnie jeśli będą się odnosiły do specyfiki produkcji wołowiny.

3. W zapytaniu nie zostało ujęte wsparcie mediowe (płatna emisja) wytworzonych w ramach kampanii materiałów. Czy planowane jest takie wsparcie? W jakim zakresie?

W związku z tym, że kampania jest realizowana w ramach projektu finansowego ze środków publicznych na tą chwilę nie przewidujemy emisji płatnej, a jedynie zasięgi organiczne.

4. Czy dysponują Państwo jakimiś badaniami konsumentów dot. Postrzegania produktu, którego dotyczy zapytanie?     

Nie dysponujemy badaniami konsumentów w tym zakresie.

5. Jakie dokładnie cele ma spełnić kampania? Czy zostały one określone ilościowo?   

Cele nie zostały określone ilościowo. Jedynym celem jest promocja zrównoważonej produkcji wołowiny wśród samych producentów oraz wśród konsumentów.

6. Czy ze względu na sporą ilość materiałów do przygotowania możemy poprosić o wydłużenie czasu na składanie ofert o tydzień? 

Na tą chwilę nie było informacji od innych potencjalnych oferentów w tej sprawie. Decyzję będziemy w stanie podjąć do 05.03.2021 roku.

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Wyniki konkursu dot. ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

W dniu 09.02.2021 r. roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty na przygotowanie ekspertyz w zakresie projektowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2017 w kontekście produkcji wołowiny, w tym w sposób zrównoważony oraz przygotowywanie rekomendacji do zmian legislacyjnych, ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta od:

 • Pana Juliana Krzyżanowskiego

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 • Pana Juliana Krzyżanowskiego.
Strategia-Polska Wołowina 2022

Strategia-Polska Wołowina 2022

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. „Strategia Polska Wołowina 2022”, która jest efektem współpracy organizacji branżowych.

W grudniu 2016 roku przedstawiciele polskiej branży produkcji wołowiny, mając na względzie wyzwania stojące przed sektorem oraz trendy na rynku krajowym i globalnym, podpisali porozumienie „Polska Wołowina 2022″.
Sygnatariuszami dokumentu są:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Związek Polskie Mięso

Opracowanie strategii Polska Wołowina 2022 było sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Pobierz broszurę „Strategia Polska Wołowina 2022”

 

<Powrót do Aktualności

Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Zaproszenie na Krajowe Spotkanie Sektora Wołowiny

Identyfikowanie wyzwań polskich producentów żywca wołowego i dzielenie się rozwiązaniami z całej Europy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa, jako ważny podmiot w łańcuchu wartości,
do udziału w pierwszym Krajowym Spotkaniu Sektora Wołowiny, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 18.00 (online). Spotkanie jest realizowane w ramach sieci BovINE (Beef Innovation Network Europe), której celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązań stymulujących rozwój sektora wołowiny. Głównym tematem spotkania będzie identyfikacja wyzwań polskich producentów żywca wołowego oraz prezentacja rozwiązań z całej Europy.

Sieć BovINE jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, który koncentruje się na wymianie wiedzy, tak aby sprostać wyzwaniom i stymulować zrównoważony rozwój europejskiego sektora wołowiny. Projekt łączy producentów z całej Europy, zapewniając otwartą platformę internetową (BovINE Knowledge Hub) gdzie hodowcy bydła wołowego, doradcy, organizacje producenckie, naukowcy i inne osoby zaangażowane w rozwój sektora wołowiny mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, aby zwiększać świadomość
i wdrażanie w gospodarstwach innowacyjnych i sprawdzonych najlepszych praktyk.

Bovine to cztery kluczowe obszary tematyczne:

 • odporność społeczno-ekonomiczna,
 • zdrowie i dobrostan zwierząt,
 • wydajność produkcji i jakość mięsa,
 • zrównoważona produkcja.

W trakcie spotkania liczmy przede wszystkim na poznanie Państwa opinii na temat wyzwań stojących przed hodowcami wołowiny w tych czterech obszarach, a jednocześnie mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy Państwu cennych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk, które sieć BovINE zidentyfikowała w bieżącym roku w 9 państwach członkowskich UE.

Główne cele spotkania:

 • przedstawienie sieci BovINE uczestnikom zajmującym się chowem i hodowlą bydła na cele rzeźne w Polsce,
 • nakreślenie naszych planów dotyczących polskiej części sieci BovINE,
 • przedstawienie szczegółowych informacji na temat innowacji i dobrych praktyk w 2020 r. zebranych z całej UE,
 • omówienie podstawowych problemów i potrzeb hodowców żywca wołowego, na których moglibyśmy skoncentrować się w roku 2021.

Program spotkania:

 1. Prezentacja projektu BovINE – Jerzy Wierzbicki, BovINE Network Manager – 20 minut
 2. Utworzenie sieci współpracy w projekcie  BovINE – Jacek Zarzecki, PZHiPBM – 10 minut
 3. Innowacje i dobre praktyki zidentyfikowane w Polsce i innych krajach UE – Marcin Gołębiewski, SGGW – 30 minut
 4. Dyskusja i zebranie informacji na temat potrzeb, problemów i wyzwań w polskiej produkcji żywca wołowego – Moderator  Karol Bujoczek – Top Agrar – 50 minut
 5. Konkluzje i zakończenie spotkania – Jerzy Wierzbicki – 10 minut

Sieć BovINe w Polsce tworzą: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z projektem, którego szczegółowy opis udostępniony jest na stronie internetowej pod adresem http://www.bovine-eu.net/

Informacje techniczne dotyczące połączenia się na spotkanie online:

W dniu spotkania prosimy o kliknięcie poniższego linku, a następnie wybranie „Kontynuuj w tej przeglądarce”:

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o przedmiotowych spotkaniu i udostępnienia tego zaproszenia pozostałym producentom i firmom współpracujących z branżą. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas organizowanego przez nas spotkania. Wszystkim nam zależy aby polski sektor wołowiny rozwijał się dynamicznie odpowiadając na potrzeby rynku, w tym przede wszystkim konsumentów.

Bardzo dziękujemy i liczymy na Państwa obecność  w czwartek, 5 listopada 2020 r. o godzinie 18.00.

Jerzy Wierzbicki,
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

 

<Powrót do Aktualności