ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

 

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Działania wspierające budowę wizerunku polskiej zrównoważonej wołowiny w mediach i social mediach.

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań wspierających budowę wizerunku polskiej zrównoważonej wołowiny w mediach i social mediach w ramach projektu „Zrównoważona wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem

UWAGA! Termin składania ofert został przedłużony do 25.03.2021 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 12.15

PYTANIA OD OFERENTÓW:

1. W jakiej formie należy złożyć ofertę merytoryczną (plan działań PR, próbki materiałów)? 

Z uwagi na możliwość elektronicznego składania ofert, dopuszczamy możliwość dowolnej formy przygotowania planu działań PR oraz próbek materiałów. Jednakże preferowana przez nas jest prezentacja (pptx lub pdf) prezentująca oba elementy.

2. Co dokładnie (jakie elementy) powinna zawierać część pt. Plan działań PR praz część pt. Próbki Materiałów?                   

W zakresie planu działań powinien on zawierać min. opis koncepcji działań, harmonogram działań, wskazanie kanałów dotarcia z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Dodatkowo można uwzględnić hasła kampanii lub inne elementy, które wg Państwa pomogą w osiągnięciu celów kampanii. W zakresie próbek prosimy o załączenie oferty: jednego artykułu do 2500 wraz ze zdjęciem, jednej kreacji (grafika i copy) posta na Facebook oraz jednej kreacji (grafika i copy) posta na Instagram. Próbki materiałów powinny odnosić się do specyfiki branży rolniczej, a idealnie jeśli będą się odnosiły do specyfiki produkcji wołowiny.

3. W zapytaniu nie zostało ujęte wsparcie mediowe (płatna emisja) wytworzonych w ramach kampanii materiałów. Czy planowane jest takie wsparcie? W jakim zakresie?

W związku z tym, że kampania jest realizowana w ramach projektu finansowego ze środków publicznych na tą chwilę nie przewidujemy emisji płatnej, a jedynie zasięgi organiczne.

4. Czy dysponują Państwo jakimiś badaniami konsumentów dot. Postrzegania produktu, którego dotyczy zapytanie?     

Nie dysponujemy badaniami konsumentów w tym zakresie.

5. Jakie dokładnie cele ma spełnić kampania? Czy zostały one określone ilościowo?   

Cele nie zostały określone ilościowo. Jedynym celem jest promocja zrównoważonej produkcji wołowiny wśród samych producentów oraz wśród konsumentów.

6. Czy ze względu na sporą ilość materiałów do przygotowania możemy poprosić o wydłużenie czasu na składanie ofert o tydzień? 

Na tą chwilę nie było informacji od innych potencjalnych oferentów w tej sprawie. Decyzję będziemy w stanie podjąć do 05.03.2021 roku.