Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Wyniki konkursu dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 • BOSLA Sławomir Bogdański

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • BOSLA Sławomir Bogdański

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

Wyniki konkursu dot. Kampanii telewizyjnej premiującej polską wołowinę:

 

W dniu 02.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 • MWA Studio Michał Świetliczny

 

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • MWA Studio Michał Świetliczny

 

Protokół z wyboru ofert

Gratulujemy ! PZPBM

Wynajem namiotu na Dni Pola AGRO-TECH Minikowo

Wynajem namiotu na Dni Pola AGRO-TECH Minikowo

W dniu 09.06.2021r. Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Wynajem, montaż i demontaż namiotu na dni pola AGRO-TECH Minikowo w ramach projektu „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

 • WNiW Artur Antoniewicz
 • PS20 Karol Toński

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • PS20 Karol Toński

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom.

Protokół z wyboru ofert:

https://pzpbm.sharepoint.com/sites/Zapytaniaofertowe/Shared%20Documents/Aktualne/Protoko%C5%82y/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20przyj%C4%99cia%20ofert%203SPJ/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20wyboru%20ofert%203SPJ.pdf

Wynajem firmy cateringowej oraz obsługa stoiska targowego na Dniach Pola AGRO-TECH Minikowo

Wynajem firmy cateringowej oraz obsługa stoiska targowego na Dniach Pola AGRO-TECH Minikowo

W dniu 09.06.2021r. Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Świadczenie usług cateringowych oraz obsługa stoiska targowego podczas dni pola AGRO-TECH Minikowo w ramach projektu „Stymulowanie podnoszenia jakości w łańcuchu dostaw wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 • P.H.G TOBIASZ Ireneusz Nowak

Gratulujemy.

Protokół z wyboru ofert:

https://pzpbm.sharepoint.com/sites/Zapytaniaofertowe/Shared%20Documents/Aktualne/Protoko%C5%82y/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20przyj%C4%99cia%20ofert%202SPJ/Protok%C3%B3%C5%82%20z%20wyboru%20ofert%202SPJ.pdf

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

PZPBM  zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę.

 1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kampania informacyjno – promocyjna wraz z emisją mająca na celu wspieranie polskiej wołowiny, a w szczególności jej walorów kulinarnych, w ramach projektu „Kampania telewizyjna promująca polską wołowinę” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem.