Wyniki konkursu dot. przygotowania długopisów ekologicznych z nadrukiem (200 sztuk).

W dniu 30.12.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z przygotowanie długopisów ekologicznych z nadrukiem w ramach zadania „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. GRAFORES

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

GRAFORES

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.