Wyniki konkursu dot. przygotowania i przeprowadzenia doradztwa bezpośredniego w gospodarstwach.

 

W dniu 27.10.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. „Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • BOSLA Sławomir Bogdański

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • BOSLA Sławomir Bogdański

 

Gratulujemy i bardzo dziękujemy pozostałym oferentom!