Wyniki konkursu dot. Opracowania strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (2/2/INTERNET/2024)

W dniu 16.05.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na Opracowanie strategii marki Polska Wołowina oraz promocji marki Polska Wołowina w ramach zadania pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora wołowiny oraz informowanie o jakości i cechach mięsa wołowego w Internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.
  • Świeża Bazylia PR & ESG agency

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych sp. z o.o.