Obsługa w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych

Obsługa w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Obsługa w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia dwóch biletów lotniczych dla jednej osoby: z Paryża i z Dublina w ramach zadania „Zrównoważona wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3