Kompleksowa realizacja zadania „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

Kompleksowa realizacja zadania „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia”

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska wołowina elementem zdrowego żywienia” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny w projektowanym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyz w zakresie projektowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2017 w kontekście produkcji wołowiny, w tym w sposób zrównoważony oraz przygotowywanie rekomendacji do zmian legislacyjnych, ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegoły zapytania oferrtowego znajdują sie pod tym linkiem