Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina”

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina”

PZPBM zaprasza do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PW/2023 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina”

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pt. „Polska Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

2023.05.25 Zapytanie ofertowe 1PW23

2023.05.25 Zapytanie ofertowe 1PW23_Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe 1PW23_Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe 1PW23_Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe 1PW23_Załącznik nr 4