Polska Wołowina 2022

Polska Wołowina 2022

Polska Wołowina 2022

Informacje

W zmieniającym się otoczeniu, wynikającym między innymi z reformy rynku mleka, globalizacji handlu, wymagań zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu ustawicznie pojawiają się nowe wyzwania dla polskiego sektora wołowiny. Dysponuje on rezerwami umożliwiającymi poprawę rentowności  produkcji poprzez wzrost  jej efektywności w łańcuchu dostaw wołowiny, poprawę marketingu w tym promocji wołowiny.

 

Konieczne stało się więc opracowanie i wdrażanie strategii sektora wołowiny.

Uważamy, że działania na rzecz rozwoju sektora wołowiny podejmowane wspólnie przez organizacje branżowe mają wyższą skuteczność niż działania indywidualnie podejmowane przez pojedyncze  organizacje.

Mamy również świadomość, że efektywna strategia sektora wołowiny powinna zostać wspólnie wypracowana oraz wspólnie wdrażana, a także musi mieć mierzalne cele określone w czasie, budżety, źródła finansowania.

Zgodnie z  porozumieniem  o współpracy w zakresie wspólnego opracowania i wdrażania strategii „Polska Wołowina 2022” zawartego w dniu 7 grudnia 2016 r. w  Warszawie, pomiędzy: Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polską Federacją Hodowców Bydła I Producentów Mleka, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców I Właścicieli Rolnych, Unią Producentów I Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszeniem Rzeźników I Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Polskie Mięso, Polskim Związkiem Hodowców I Producentów Bydła Mięsnego oraz Krajową Radą Izb Rolniczych, zadanie, ma na celu sfinansowanie opracowania oraz wdrożenie strategii dla sektora wołowiny w Polsce.

Celem powyższego, konieczne jest przeznaczenie środków finansowych na opłacenie firmy, która w profesjonalny, kompleksowy sposób zajmie się opracowaniem danej Strategii przy wsparciu powstałej Rady Sektora Wołowiny oraz Ekspertów.

Zadanie, obejmuje także pokrycie kosztów związanych z obsługą spotkań interesariuszy opracowywanej strategii rozwoju.

W rezultacie projektu opracowano i wydano publikację „Strategia Polska Wołowina”

Zapoznaj się z publikacją pn. „Strategia Polska Wołowina 2022”, która jest efektem współpracy organizacji branżowych.

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Program Promocji Wołowiny QMP

Program Promocji Wołowiny QMP

Program Promocji Wołowiny QMP

Akcje informacyjno-promocyjnych o polskiej wołowinie wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program.

Informacje

Działania zostały prowadzone na rynku polskim oraz na rynkach krajów UE wśród dystrybutorów, przedstawicieli handlu detalicznego oraz restauracji. Największy nacisk położono na promocję na rynku polskim w celu zwiększenia dostępności wołowiny wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program i zwiększeniu konsumpcji mięsa wołowego w kraju. Na rynkach zagranicznych prowadzono działania, których celem była zmiana wizerunku polskiej wołowiny jak wołowiny słabszej jakości. Ugruntowanie opinii, że polska, certyfikowana wołowina ma bardzo wysoką jakość. 

  W ramach projektu przeprowadzona została seria akcji informacyjno-promocyjnych:

  • Działania informacyjno- promocyjne dla konsumentów połączone z degustacjami prowadzone w sklepach i restauracjach
  • Działania informacyjno- promocyjne dla dystrybutorów w kraju i za granicą – organizacja spotkań informacyjnych

   

  Cele Programu Promocji Wołowiny QMP to przede wszystkim:

  • Bezpośrednie zachęcanie konsumentów do częstego stosowania wołowiny z ras mięsnych i mieszańców QMP w diecie poprzez kontakt z produktem oraz bezpośrednią degustację (smak, zapach, wygląd);
  • Budowanie pozytywnego wizerunku mięsa wołowego wysokiej gwarantowanej jakości QMP poprzez spotkania z dystrybutorami, restauratorami, sprzedawcami w Polsce oraz w wybranych krajach UE – udostępnianie materiałów informacyjnych w różnych wersjach językowych;
  • Kreowanie mody na wołowinę produkowaną z bydła ras mięsnych i mieszańców w  krajowym systemie jakości QMP;
  • Edukacja nt. możliwości wszechstronnego kulinarnego zastosowania wołowiny QMP – różnorodność przepisów i dań z różnych partii tuszy;
  • Upowszechnienie wiedzy na temat systemu QMP oraz zalet wołowiny produkowanej w systemie QMP;
  • Upowszechnianie wiedzy w zakresie właściwej prezentacji mięsa wołowego w punkcie sprzedaży.

  Więcej informacji o Programie Promocji można uzyskać na stronie www.qmpbeef.eu

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

  Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

  Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

  Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

  System QMP

  Informacje

  Organizacja spotkań w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Terenowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Izbach Rolniczych

  ·         Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Terenowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze są instytucjami, które w terenie odpowiadają za rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu produkcji zwierzęcej oraz wspieranie działań mających na celu rozwój gospodarstw rolnych. Są to miejsca idealne, do przeprowadzenia szkoleń z zakresu produkcji bydła mięsnego oraz możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw.

  Profesjonalne, bezpośrednie doradztwo rolnicze

  ·         Prowadzenie wysoko wyspecjalizowanego doradztwa rolniczego w gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją żywca wołowego, z zastosowaniem studium analizy przypadku. Zadanie obejmowało wizytę w 200 gospodarstw rolnych, w których dokonane zostaną analizy możliwości uzyskania wyższych przychodów z prowadzonej produkcji na podstawie przeprowadzonych obserwacji

  Udział w targach i wystawach rolniczych

  ·         Imprezy tego typu są doskonałą okazja do spotkania się z hodowcami bydła mięsnego oraz producentami żywca wołowego. To kolejna okazja do promowania produkcji żywca wołowego w Polsce oraz sposobów poprawiania ekonomiki prowadzonego przez producentów opasu.

  Szkolenia dla Ekspertów

  ·         Zadanie zakładało wyszkolenie kadry około 100 osób, którzy ze względu na prowadzoną prace zawodową w terenie, mają kontakt bezpośredni z producentami żywca wołowego. Przygotowanie oraz realizacja szkoleń ekspertów podniesniosła ich kompetencje.

  EFEKTY

  Działanie to zapewniło łatwiejszy dostęp do fachowej wiedzy z zakresu produkcji żywca wołowego  

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

  Wzmocnienie mocy marketingowych w sektorze wołowiny

  Wzmocnienie mocy marketingowych w sektorze wołowiny

  Wzmocnienie mocy marketingowych w sektorze wołowiny

  Dobrowolne standardy rozbioru, bezpieczeństwa i higieny – część II

  Informacje

  Przedmiotowe zadanie miało na celu powołanie dwóch zespołów do pracy nad standaryzacją. Powołane zespoły   prowadziły prace zmierzające opracowania standardów, których efektem jest poprawa jakości handlowej, trwałości mięsa wołowego.

  Powołano następujące zespoły:

  1. Zespół ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego.

  2. Zespół ds. standaryzacji z zakresu poprawy higieny i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw

  Zespoły pracowały nad standardami podczas spotkań; odpowiednio: 6 spotkań – Zespół ds. standaryzacji z zakresu poprawy higieny i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw oraz 4  spotkania zespół ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego. Dodatkowo w ramach prac zespołu ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego odbyła się podróż przedstawiciela do Genewy na 25. Sesję Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych odbywające się w 2016 roku w Genewie.

  Dodatkowo zespoły wsparł wysłany na szkolenie w Australii ekspert, przeszkolony w zakresie oceny marmurkowatości, barwy mięsa i tłuszczu wg standardów MSA

  Cele i działania koncentrują się wokół stymulacji dalszego rozwoju rynku polskiej wołowiny z certyfikatem Quality Meat Program (QMP). Działania promocyjne będą docierały szeroko do uczestników rynku zarówno po stronie podaży jak i popytu.

  Efektem opracowania standardów była poprawa jakości handlowej, trwałości mięsa wołowego.

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

  Bukaciarnia

  Bukaciarnia

  Bukaciarnia

  Branżowy portal społecznościowy dla producentów żywca wołowego Bukaciarnia.pl.

  Informacje

  Stworzyliśmy wirtualne miejsce spotkań wszystkich ludzi związanych z branżą. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do informacji branżowych oraz umożliwienie komunikacji pomiędzy polskimi rolnikami.

  Na naszym portalu znajdziesz zawsze aktualne informacje, notowania cen żywca wołowego czy ogłoszenia dotyczące bydła.

  Dzięki naszym mapom z łatwością znajdziesz hodowców z Twojej okolicy, zobaczysz gdzie w pobliżu jest bydło na sprzedaż oraz zlokalizujesz najbliższe ubojnie bydła.

  Portal Bukaciarnia posiada własnych ekspertów, którzy całkowicie bezpłatnie odpowiadają na Twoje pytania!

  Portal zapewnia bezpłatny dostęp do kompleksowego zbioru informacji, wiadomości, fachowej wiedzy, aktualności, ogłoszeń i ofert, prognoz pogody, notowań cenowych istotnych z punktu widzenia producenta i hodowcy bydła. Dzięki rozwijającej się społeczności portalu Bukaciarnia.pl można tworzyć nowe więzi, nawiązywać kontakty z producentami ze swojej okolicy a także rozbudowywać kontakty biznesowe tworząc grupy producenckie oraz sprzedażowe podnoszące konkurencyjność na polskim, a w przyszłości europejskim rynku.

  Czytaj, oglądaj, dyskutuj, zdobywaj wiedzę i dziel się swoją. Twórz nową jakość na polskim rynku żywca wołowego.

  Więcej informacji: Bukaciarnia.pl