VI Forum Sektora Wołowiny

Informacje

Już po raz szósty, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przystąpiło do organizacji Forum Sektora Wołowiny. Gościem honorowym przedsięwzięcia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski. Szósta edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca, a także z Radą Sektora Wołowiny odbyła się
w dniach 2 – 3 grudnia 2019 r. w Radisson Collection Hotel w Warszawie, przy ul. Grzybowska 24.

 

Jak co roku uczestnikami byli hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego. Uczestnicy spotkali się, aby rozmawiać o przyszłości sektora i dalszych jego pracach. Jest to tym bardziej istotne, że za przedmiotowym sektorem trudny rok. W konferencji uczestniczyło 260 osób.

VI Forum Sektora Wołowiny nastawione było prezentację i dyskusję na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej i jej wpływu na produkcję wołowiny, aktualne zmiany ustawodawcze, rynek wołowiny w Unii Europejskiej i zmiany klimatu. Poruszane były również kwestie związane z dobrostanem zwierząt, incydentami wizerunkowymi w ubojniach, a także nowoczesnymi technologiami i ich wpływie na rozwój sektora. Tematem przewodnim konferencji podczas drugiego dnia był dobrostan zwierząt i jakość kulinarna wołowiny. Myślą przewodnią VI Forum była prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Wołowina przyjazna dla klimatu, ceniona przez konsumentów”. Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny podobnie jak w przypadku zeszłorocznej edycji, przybrało charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego goszczono przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej. Poza znakomitymi gośćmi z zagranicy uczestnikami Forum byli  hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Dzięki tak skomponowanym gronie uczestników, Forum stało się doskonałą okazją do podjęcia świadomej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora wołowiny oraz pozycji jaką zajmie w nim Polska. Jest to szczególnie ważne w świetle wyzwań pojawiających się w wyniku podpisania umowy z krajami Mercosur oraz Brexit’u na reprezentowany przez nas sektor, a także celów nowej, ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Biorąc pod uwagę program Unii Europejskiej oraz jego znaczenie dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne:

  • Zrównoważona Wołowina w Nowej WPR
  • Handel Międzynarodowy
  • Dobra Reputacja Europejskiej Wołowiny
  • Innowacje
  • #Eunitedagri

W programie Forum znalazły się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawa konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawa konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji  wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.

Forum organizowane było pod następującymi patronatami:

  • Patronat Honorowy:

– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

– Krajowa Rada Izb Rolniczych

– Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

– Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

– Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  • Patronat Medialny:

– TVP Telewizja Polska

– TopAgrar POLSKA

– Świat Rolnika info

– WSENSIE.PL

– Hoduj z głową bydło

– Gospodarka Mięsna

– Farmer – Partner nowoczesnego rolnika

– DlaHandlu.pl

Gość honorowy przedsięwzięcia:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Kolejne wydania Forum Sektora Wołowiny cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza bardzo wysoka frekwencja uczestników dotychczasowych edycji wydarzenia. Jak widać zapotrzebowanie na wiedzę oraz otwartą dyskusję uczestników sektora jest bardzo duże. Wysoki poziom merytoryczny spotkań jest jednym z czynników coraz większej liczby potencjalnych przyszłych uczestników, którzy zgłaszali chęć udziału w kolejnych edycjach wydarzenia.

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego