Misja Wysokiego Szczebla w Japonii

Misja Wysokiego Szczebla w Japonii

W dniach 2-6 lipca br. odbyła się Misja Wysokiego Szczebla (ang. High Level Mission) w Japonii. Panu Januszowi Wojciechowskiemu Komisarzowi UE do spraw rolnictwa towarzyszyli przedstawiciele polskiego sektora rolno-spożywczego.

Pan Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki w ramach Misji Wysokiego Szczebla uczestniczył w seminariach, wizytach studyjnych oraz spotkaniach B2B z przedstawicielami japońskich firm z branży mięsa wołowego, a także z ekspertami rynku. Podjęte działania mają na celu podniesienie konkurencyjność polskiej wołowiny oraz zwiększenie eksportu polskiej wołowiny.

Załączamy raport po wizycie w Japonii: HLM_raport_Japonia

Udział w Misji Wysokiego Szczebla sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

Polska Wołowina – Wołowina z przyszłością

Polska Wołowina – Wołowina z przyszłością

Polska Wołowina- Wołowina z przyszłością

Wydarzenia targowe

Informacje

2 lutego 2020 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w Centralnych Targach Rolniczych w Ptak Expo w Nadarzynie, które były ostatnim etapem realizacji projektu „Polska Wołowina – Wołowina z przyszłością”.

 

W trakcie trwania zadania uczestniczyliśmy w poniższych imprezach targowych:

Data Miejsce
27-28.04.2019 Bratoszewice       Targi Rolne AGROTECHNIKA
17-19.05.2019 Poznań KWZH 2019 – Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
08-09.06.2019 Sielinko „Wielkopolskie Targi Rolnicze, Dni Pola, II Regionalna Wystawa Zwierząt      Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019”
22-23.06.2019 Książ XXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Książu
29-30.06.2019 Minikowo AGRO-TECH 2019 – Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
31.08-01.09.2019 Częstochowa – XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie
07-08.09.2019 Siedlce – XXVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym
31.01-02.02.2020 Centralne Targi Rolnicze  – Ptak Warsaw EXPO

Głównym celem realizacji wydarzeń targowych było bezpośrednie dotarcie do jak największej grupy rolników, hodowców i przedsiębiorców oraz przekonanie ich do produkcji opasów bydła ras mięsnych oraz mieszańców mięsnych, w tym również zgodnie ze Standardami  Systemu QMP. Pracownicy PZPBM mieli za zadanie informować producentów bydła mięsnego o aktualnych trendach cenowych oraz koniunkturze w branży. Przekazywano informacje o tym, jakie możliwości daje produkcja w danym systemie: możliwość sprzedaży
do certyfikowanych ubojni w wyższej cenie.

Podczas dużych wystaw na stoisku PZPBM (Sielinko, Książ i Minikowo) w dużym namiocie wystawowym w specjalnie zaaranżowanym miejscu odbywała się degustacja wołowiny QMP dla producentów i hodowców bydła, podczas której prezentowane zostały walory kulinarne wołowiny z certyfikatem QMP oraz informacje na temat finansowych aspektów produkcji wraz z analizą danego przypadku.

Poruszano następujące kwestie:

  • Korzyści dla producenta żywca wołowego produkującego w Systemie QMP;
  • Produkcja żywca wołowego  jako dobre, dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw które znalazły się w trudnej sytuacji po reformie rynku mleka;
  • Innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji wołowiny wysokiej jakości
  • Korzyści płynące ze stosowania pozytywnie wycenionych buhajów ras mięsnych

Podczas powyższych wystaw prezentowano bydło krzyżówkowe polskiego HF, PCB z wybranymi buhajami
ras mięsnych.

Równocześnie na dużych stoiskach PZPBM (Sielinko, Książ i Minikowo) odbywała się degustacja wołowiny QMP dla wszystkich osób odwiedzających dane targi. Celem tej degustacji było przedstawienie osobom odwiedzającym targi punktu widzenia konsumenta, który większym zaufaniem i zainteresowaniem darzy produkty certyfikowane.

Podczas wystaw Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego dysponowało dużą powierzchnią. Nasze stoiska cieszyły się  ogromnym zainteresowaniem hodowców i producentów bydła mięsnego, licznym gościom z branży oraz konsumentom wołowiny, którzy brali udział w degustacji.

Do bardzo dużej grupy odbiorców dotarły informacje o systemie jakości QMP. W przypadku producentów rolnych odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie certyfikacją w systemie QMP oraz możliwą dzięki temu do uzyskania większej dochodowości produkcji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się bydło krzyżówkowe prezentowane podczas wystaw, dotyczy to głównie gospodarstw, które ze względu na skomplikowaną sytuację na rynku zmuszone są do ograniczenia bądź całkowitej rezygnacji z produkcji mleka. Dla tych producentów krzyżowanie towarowe staje się możliwością wykorzystania swoich stad podstawowych do produkcji bydła opasowego.

Możliwość spróbowania podczas degustacji dań z wołowiny przygotowywanych na różne sposoby była dla aktualnych oraz potencjalnych konsumentów okazją do przekonania się jak istotnym elementem jest jakość mięsa wołowego, w tym kruchość oraz delikatność charakteryzujące wołowinę wyprodukowaną w systemie QMP. Mamy dzięki temu nadzieję na znaczny wzrost zainteresowania wołowiną wyprodukowaną wg standardów systemu QMP.

Dalsze wykorzystanie potencjału targów rolniczych w docieraniu do producentów żywca wołowego
i konsumentów, budowanie świadomości certyfikatu i jego wpływu na jakość produktu.

Zachęcamy do odwiedzania naszych stoisk podczas kolejnych targów rolniczych!

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

PZPBM

VI Forum Sektora Wołowiny

VI Forum Sektora Wołowiny

VI Forum Sektora Wołowiny

Informacje

Już po raz szósty, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przystąpiło do organizacji Forum Sektora Wołowiny. Gościem honorowym przedsięwzięcia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski. Szósta edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca, a także z Radą Sektora Wołowiny odbyła się
w dniach 2 – 3 grudnia 2019 r. w Radisson Collection Hotel w Warszawie, przy ul. Grzybowska 24.

 

Jak co roku uczestnikami byli hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego. Uczestnicy spotkali się, aby rozmawiać o przyszłości sektora i dalszych jego pracach. Jest to tym bardziej istotne, że za przedmiotowym sektorem trudny rok. W konferencji uczestniczyło 260 osób.

VI Forum Sektora Wołowiny nastawione było prezentację i dyskusję na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej i jej wpływu na produkcję wołowiny, aktualne zmiany ustawodawcze, rynek wołowiny w Unii Europejskiej i zmiany klimatu. Poruszane były również kwestie związane z dobrostanem zwierząt, incydentami wizerunkowymi w ubojniach, a także nowoczesnymi technologiami i ich wpływie na rozwój sektora. Tematem przewodnim konferencji podczas drugiego dnia był dobrostan zwierząt i jakość kulinarna wołowiny. Myślą przewodnią VI Forum była prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Wołowina przyjazna dla klimatu, ceniona przez konsumentów”. Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny podobnie jak w przypadku zeszłorocznej edycji, przybrało charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego goszczono przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej. Poza znakomitymi gośćmi z zagranicy uczestnikami Forum byli  hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Dzięki tak skomponowanym gronie uczestników, Forum stało się doskonałą okazją do podjęcia świadomej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora wołowiny oraz pozycji jaką zajmie w nim Polska. Jest to szczególnie ważne w świetle wyzwań pojawiających się w wyniku podpisania umowy z krajami Mercosur oraz Brexit’u na reprezentowany przez nas sektor, a także celów nowej, ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Biorąc pod uwagę program Unii Europejskiej oraz jego znaczenie dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne:

  • Zrównoważona Wołowina w Nowej WPR
  • Handel Międzynarodowy
  • Dobra Reputacja Europejskiej Wołowiny
  • Innowacje
  • #Eunitedagri

W programie Forum znalazły się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawa konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawa konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji  wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.

Forum organizowane było pod następującymi patronatami:

  • Patronat Honorowy:

– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

– Krajowa Rada Izb Rolniczych

– Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

– Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

– Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  • Patronat Medialny:

– TVP Telewizja Polska

– TopAgrar POLSKA

– Świat Rolnika info

– WSENSIE.PL

– Hoduj z głową bydło

– Gospodarka Mięsna

– Farmer – Partner nowoczesnego rolnika

– DlaHandlu.pl

Gość honorowy przedsięwzięcia:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Kolejne wydania Forum Sektora Wołowiny cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza bardzo wysoka frekwencja uczestników dotychczasowych edycji wydarzenia. Jak widać zapotrzebowanie na wiedzę oraz otwartą dyskusję uczestników sektora jest bardzo duże. Wysoki poziom merytoryczny spotkań jest jednym z czynników coraz większej liczby potencjalnych przyszłych uczestników, którzy zgłaszali chęć udziału w kolejnych edycjach wydarzenia.

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Polska Wołowina 2022

Polska Wołowina 2022

Polska Wołowina 2022

Informacje

W zmieniającym się otoczeniu, wynikającym między innymi z reformy rynku mleka, globalizacji handlu, wymagań zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu ustawicznie pojawiają się nowe wyzwania dla polskiego sektora wołowiny. Dysponuje on rezerwami umożliwiającymi poprawę rentowności  produkcji poprzez wzrost  jej efektywności w łańcuchu dostaw wołowiny, poprawę marketingu w tym promocji wołowiny.

 

Konieczne stało się więc opracowanie i wdrażanie strategii sektora wołowiny.

Uważamy, że działania na rzecz rozwoju sektora wołowiny podejmowane wspólnie przez organizacje branżowe mają wyższą skuteczność niż działania indywidualnie podejmowane przez pojedyncze  organizacje.

Mamy również świadomość, że efektywna strategia sektora wołowiny powinna zostać wspólnie wypracowana oraz wspólnie wdrażana, a także musi mieć mierzalne cele określone w czasie, budżety, źródła finansowania.

Zgodnie z  porozumieniem  o współpracy w zakresie wspólnego opracowania i wdrażania strategii „Polska Wołowina 2022” zawartego w dniu 7 grudnia 2016 r. w  Warszawie, pomiędzy: Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polską Federacją Hodowców Bydła I Producentów Mleka, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców I Właścicieli Rolnych, Unią Producentów I Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszeniem Rzeźników I Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Polskie Mięso, Polskim Związkiem Hodowców I Producentów Bydła Mięsnego oraz Krajową Radą Izb Rolniczych, zadanie, ma na celu sfinansowanie opracowania oraz wdrożenie strategii dla sektora wołowiny w Polsce.

Celem powyższego, konieczne jest przeznaczenie środków finansowych na opłacenie firmy, która w profesjonalny, kompleksowy sposób zajmie się opracowaniem danej Strategii przy wsparciu powstałej Rady Sektora Wołowiny oraz Ekspertów.

Zadanie, obejmuje także pokrycie kosztów związanych z obsługą spotkań interesariuszy opracowywanej strategii rozwoju.

W rezultacie projektu opracowano i wydano publikację „Strategia Polska Wołowina”

Zapoznaj się z publikacją pn. „Strategia Polska Wołowina 2022”, która jest efektem współpracy organizacji branżowych.

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Program Promocji Wołowiny QMP

Program Promocji Wołowiny QMP

Program Promocji Wołowiny QMP

Akcje informacyjno-promocyjnych o polskiej wołowinie wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program.

Informacje

Działania zostały prowadzone na rynku polskim oraz na rynkach krajów UE wśród dystrybutorów, przedstawicieli handlu detalicznego oraz restauracji. Największy nacisk położono na promocję na rynku polskim w celu zwiększenia dostępności wołowiny wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program i zwiększeniu konsumpcji mięsa wołowego w kraju. Na rynkach zagranicznych prowadzono działania, których celem była zmiana wizerunku polskiej wołowiny jak wołowiny słabszej jakości. Ugruntowanie opinii, że polska, certyfikowana wołowina ma bardzo wysoką jakość. 

    W ramach projektu przeprowadzona została seria akcji informacyjno-promocyjnych:

    • Działania informacyjno- promocyjne dla konsumentów połączone z degustacjami prowadzone w sklepach i restauracjach
    • Działania informacyjno- promocyjne dla dystrybutorów w kraju i za granicą – organizacja spotkań informacyjnych

     

    Cele Programu Promocji Wołowiny QMP to przede wszystkim:

    • Bezpośrednie zachęcanie konsumentów do częstego stosowania wołowiny z ras mięsnych i mieszańców QMP w diecie poprzez kontakt z produktem oraz bezpośrednią degustację (smak, zapach, wygląd);
    • Budowanie pozytywnego wizerunku mięsa wołowego wysokiej gwarantowanej jakości QMP poprzez spotkania z dystrybutorami, restauratorami, sprzedawcami w Polsce oraz w wybranych krajach UE – udostępnianie materiałów informacyjnych w różnych wersjach językowych;
    • Kreowanie mody na wołowinę produkowaną z bydła ras mięsnych i mieszańców w  krajowym systemie jakości QMP;
    • Edukacja nt. możliwości wszechstronnego kulinarnego zastosowania wołowiny QMP – różnorodność przepisów i dań z różnych partii tuszy;
    • Upowszechnienie wiedzy na temat systemu QMP oraz zalet wołowiny produkowanej w systemie QMP;
    • Upowszechnianie wiedzy w zakresie właściwej prezentacji mięsa wołowego w punkcie sprzedaży.

    Więcej informacji o Programie Promocji można uzyskać na stronie www.qmpbeef.eu

    Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego