10 edycja Forum Sektora Wołowiny

 

Za nami już jubileuszowa 10. edycja Forum Sektora Wołowiny, tzw. Beef Forum, które odbyło się 02 lutego 2024 roku, zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Radę Sektora Wołowiny oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Tegoroczne forum objęte zostało patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zagadnienia jakie zostały poddane dyskusji to: propozycje do założeń nowej WPR, oraz szans i zagrożeń dla europejskiego rolnictwa w kontekście ewentualnej akcesji Ukrainy, transformacja sektora wołowiny w kierunku zrównoważonym ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu bydła, ograniczenia substancji aktywnych w leczeniu zwierząt, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz lepszego zarządzania jakością̨ kulinarną, ważnej roli produkcji zwierzęcej w zrównoważonej produkcji rolnej i mięsa w zrównoważonej diecie.

Podczas spotkania, grupa wiodących przedstawicieli branży z różnych dziedzin mogła przedstawić swoje spostrzeżenia wokół wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się branża mięsna. Tradycyjnie jedną z debat poświęciliśmy również innowacjom w rolnictwie i w otoczeniu rolnictwa. To było kilka godzin wspaniałych dyskusji, przemówień i merytorycznych prelekcji, do których można cofnąć się oglądając dostępne poniżej materiały z wydarzenia.

Zapis materiałów (wideo oraz prezentacje) z X Forum Sektora Wołowiny z poszczególnych wystąpień można znaleźć tutaj:

OTWARCIE KONFERENCJI

Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nagranie [YouTube]

Czesław Siekierski otwarcie konferencji
KLUCZOWE PRZEMÓWIENIE

Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa

Nagranie [YouTube]

Komisarz Janusz Wojciechowski kluczowe przemówienie
PRZYSZŁA WPR W KONTEKŚCIE AKCESJI UKRAINY – SZANSE I ZAGROŻENIA
Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa

Nagranie [YouTube]

Komisarz Wojciechowski debata

Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nagranie [YouTube]

Czesław Siekierski debata

Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nagranie [YouTube]

Krzysztof Jurgiel debata

Marek Zagórski, Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Nagranie [YouTube]

Marek Zagórski debata

Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Nagranie [YouTube]

Wiktor Szmulewicz debata

Monika Piątkowska, Prezeska Izby Zbożowo-Paszowej

Nagranie [YouTube]

Monika Piątkowska debata

PROŚRODOWISKOWE I PROKLIMATYCZNE OCZEKIWANIA ZMIAN W PRODUKCJI BYDŁA – CZY MOŻEMY NIE ZMNIEJSZAĆ EMISJI?

Richard Brown, Dyrektor, Gira – A Girag & Associates Company

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Richard Brown - prezentacja

Peter Creaser, Australijski radca ministerialny ds. rolnictwa w UE z siedzibą w Brukseli w Ambasadzie Australii w Belgii i Luksemburgu

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Peter Creaser - prezentacja

Debata:
Richard Brown, Dyrektor, Gira – A Girag & Associates Company
Peter Creaser, Australijski radca ministerialny ds. rolnictwa w UE z siedzibą w Brukseli w Ambasadzie Australii w Belgii i Luksemburgu.
Knud Buhl, Dyrektor, Danish Bacon & Meat Council
Michał Siwek, Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas
Thomas Sanchez, Starszy doradca ds. polityki w Sekretariacie Copa Cogeca
Erik Schoettl, Dyrektor Zarządzający na Europę OSI EUROPE FOODWORKS GmbH

Nagranie [YouTube]

debata Prośrodowiskowe i proklimatyczne oczekiwania zmian w produkcji bydła
debata

CZY PRESJA NA PRODUKCJĘ I KONSUMPCJĘ WOŁOWINY BĘDZIE ROSŁA? JAKĄ PRZYJĄĆ STRATEGIĘ DLA PRODUKCJI WOŁOWINY W UE?

Jean-Francois Hocquette, PhD, INRAE

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Jean-Francois Hocquette prezentacja

Dr. Luigi Scordamaglia, Prezes Filiera Italia

Nagranie [YouTube]

Dr. Luigi Scordamaglia - wystąpienie

Debata:
Jean-Francois Hocquette, PhD, INRAE – Moderator
Dr. Luigi Scordamaglia, Prezes Filiera Italia
Paolo Patruno, Zastępca Sekretarza Generalnego CLITRAVI
Prof. dr hab. Jarosław Całka, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, czł. koresp. PAN, Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
Karsten Maier, Sekretarz Generalny UECBV
Stéphanie Pochon, Partner, Forward Global
Luc Vernet, Sekretarz Generalny Farm Europe

Nagranie [YouTube]

Czy presja na produkcję i konsumpcję wołowiny będzie rosła debata
debata 2

ROLA I ZNACZENIE INNOWACJI W ZRÓWNOWAŻONYM I OPŁACALNYM ROZWOJU ŁAŃCUCHA WARTOŚCI WOŁOWINY

Rod Polkinghorne, International Meat Research 3G Foundation

Prezentacja [PDF] Nagranie [YouTube]

Rod Polkinghorne prezentacja

Debata:
Rod Polkinghorne, International Meat Research 3G Foundation
dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach
Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Kierownik Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
Jan Pietrzak, Prezes Zarządu, Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska
Jacek Jarząbek, Kierownik Działu Zarządzania Architekturą Korporacyjną w NASK

Nagranie [YouTube]

Rola i znaczenie innowacji w zrównoważonym i opłacalnym rozwoju łańcucha wartości wołowiny debata
debata 3

ROLA WPR W WYZNACZANIU KIERUNKÓW ZRÓWNOWAŻONEJ TRANSFORMACJI UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA WARTOŚCI WOŁOWINY

Debata:
dr Rafał Romanowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Liam MacHale, Dyrektor ds. europejskich, Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników
Agnieszka Maliszewska, Pierwsza wiceprezydent COGECA, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka
Jacek Zarzecki, Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Jerzy Wierzbicki, Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

Nagranie [YouTube]

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny debata
debata 4

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Jacek Zarzecki, Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Nagranie [YouTube]

Jacek Zarzecki podsumowanie konferencji

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.