Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

System QMP

Informacje

Organizacja spotkań w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Terenowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Izbach Rolniczych

·         Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Terenowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze są instytucjami, które w terenie odpowiadają za rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu produkcji zwierzęcej oraz wspieranie działań mających na celu rozwój gospodarstw rolnych. Są to miejsca idealne, do przeprowadzenia szkoleń z zakresu produkcji bydła mięsnego oraz możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw.

Profesjonalne, bezpośrednie doradztwo rolnicze

·         Prowadzenie wysoko wyspecjalizowanego doradztwa rolniczego w gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją żywca wołowego, z zastosowaniem studium analizy przypadku. Zadanie obejmowało wizytę w 200 gospodarstw rolnych, w których dokonane zostaną analizy możliwości uzyskania wyższych przychodów z prowadzonej produkcji na podstawie przeprowadzonych obserwacji

Udział w targach i wystawach rolniczych

·         Imprezy tego typu są doskonałą okazja do spotkania się z hodowcami bydła mięsnego oraz producentami żywca wołowego. To kolejna okazja do promowania produkcji żywca wołowego w Polsce oraz sposobów poprawiania ekonomiki prowadzonego przez producentów opasu.

Szkolenia dla Ekspertów

·         Zadanie zakładało wyszkolenie kadry około 100 osób, którzy ze względu na prowadzoną prace zawodową w terenie, mają kontakt bezpośredni z producentami żywca wołowego. Przygotowanie oraz realizacja szkoleń ekspertów podniesniosła ich kompetencje.

EFEKTY

Działanie to zapewniło łatwiejszy dostęp do fachowej wiedzy z zakresu produkcji żywca wołowego  

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego