Wyniki konkursu na prowadzenie szkoleń dla doradców i producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

W dniu 31.01.2022 roku Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na prowadzenie szkoleń dla doradców i producentów żywca wołowego, w ramach projektu „Profesjonalne doradztwo szansa na rozwój sektora wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz
  2. Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

 

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Agroinnov Doradztwo Marcin Adamczyk

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.