O wołowinie i certyfikacji QMP

Hodowcy bydła mięsnego i producenci wołowiny spotkali się w gospodarstwie rolnym z certyfikatem Quality Meat Program (QMP), gdzie dowiedzieli się o korzyściach uczestnictwa w programie. Prelegenci rozmawiali również o klasyfikacji wołowiny według wagi bitej ciepłej (wbc), tworzeniu grup producentów oraz wsparciu rolników w sprzedaży przez administratora systemu.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) pod koniec września zorganizowało spotkanie pokazowe w gospodarstwie rolnym Andrzeja Olejniczaka w miejscowości Marianka w woj. łódzkim.
Rolnicy mogli poznać szczegóły systemu QMP oraz wymienić się swoimi doświadczeniami oraz wysłuchać wykładów dotyczących między innymi wsparcia rolników w sprzedaży przez administratora systemu, klasyfikacji wołowiny według wbc oraz zalet płynących z tworzeniu grup producentów.
Strategię sektora wołowiny przedstawił Jerzy Wierzbicki, prezes PZPBM. Podkreślił, że głównym celem strategii Polska Wołowina 2022 jest zrównoważony rozwój krajowego sektora wołowiny, który zapewni producentom uzyskanie godziwych dochodów.
– Dążymy do tego, aby część środków, które trafiają do hodowców bydła mlecznego trafiło do rolników utrzymujących bydło mięsne. Pieniądze te mogły by być przeznaczone na zakup krów mamek, co ograniczy import odsadków z zagranicy – tłumaczył Jerzy Wierzbicki.
Zdaniem prezesa należy również zmienić zasady oceny poubojowej, aby była ona bardziej rzetelna. W tym celu można utworzyć grupę składającą się z rolników, którzy będą decydowali kto zajmie się klasyfikacja poubojową tusz. Można także na wzór Irlandii wprowadzić obiektywny system oceny za pomocą maszyn.
O rynku wołowiny oraz sposobach obniżenia kosztów produkcji i poprawie jakości żywca wołowego opowiedział Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
Zwrócił on uwagę, że oprócz systemu dopłat do zakupu zwierząt czystorasowych należy zwiększyć przejrzystość rynku cieląt, żywca i mięsa przez uporządkowanie regulacji dotyczących paszportów oraz mechanizmu weryfikacji informacji w nich zawartych. Ważne jest również zacieśnienie współpracy w łańcuchu wartości przez tworzenie grup producentów.
O tworzeniu grup producentów oraz zaletach współpracy opowiedział Wiesław Pilch, prezes Spółdzielczej Grupy Producentów Żywca Wołowego Kujawy.
– Grupa powstała pięć lat temu i liczyła wówczas 24 członków. Obecnie zrzeszamy 70 rolników i ciągle się powiększamy. Za uzyskane dofinansowanie kupiliśmy maszyny, które wspólnie użytkujemy oraz samochód do transportu zwierząt – tłumaczył prezes, dodając – za wszystkie sztuki, które sprzedajemy rozliczamy się według wbc.
Monika Przeworska z PZPBM opowiedziała o systemie certyfikacji QMP, którym może być objęte czystorasowe bydło limousine, charolaise, angus, hereford, salers lub simental, a także mieszańce mięsno-mięsne oraz mięsno-mleczne, gdzie ojcem był buhaj mięsny.
AUTOR TEKSTU: REMIGIUSZ KRYSZEWSKI