Wyniki konkursu dot. analizy (raportu) ekspertyz dotyczących hipotezy: „Przy zachowaniu staranności w procesie produkcji w szczególności w zakresie żywienia mięso pozyskane z bydła ras mlecznych może spełniać wymagania konsumenta w wysokim a nawet w najwyższym stopniu”.

W dniu 11.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie analizy (raport) ekspertyz dotyczących hipotezy: „Przy zachowaniu staranności w procesie produkcji w szczególności w zakresie żywienia mięso pozyskane z bydła ras mlecznych może spełniać wymagania konsumenta w wysokim a nawet w najwyższym stopniu” w ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. MT Bilans T. Rola-Stężycki

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MT Bilans T. Rola-Stężycki

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.