Wyniki konkursu dot. analizy standardów systemu jakości QMP pod kątem zaktualizowanych wymagań Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny i rekomendacje dla Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny

W dniu 11.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na przygotowanie analizy standardów systemu jakości QMP pod kątem zaktualizowanych wymagań Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny i rekomendacje dla Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, w ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. M. Sokołowski

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Marcina Sokołowskiego

 

Gratulujemy i dziękujemy za udział.