Wyniki konkursu dot. prac analitycznych i działań PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny.

W dniu 22.07.2021 roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty związane z realizacją zadania pt. Prace analityczne i działania PR dla promowania produkcji zrównoważonej wołowiny w ramach zadania  „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta: 

  • MT Bilans Tomasz Rola- Stężycki  

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  • MT Bilans Tomasz Rola- Stężycki  

PZPBM Gratuluje Zwycięzcy !!