Szanowni Państwo prezentujemy zdjęcia z wydarzenia: 10. Edycja Forum Sektora Wołowiny.

Przywitanie Karol Bujoczek

Marian Sikora - wypowiedź

Prezes Jerzy Wierzbicki wypowiedź

rozpoczęcie X Forum

goście X Forum

Minister Czesław Siekierski wypowiedź

Komisarz Janusz Wojciechowski wypowiedź

X forum wypowiedź Komisarza Janusza Wojciechowskiego

Panel Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Jean-Francois Hocquette wypowiedź

Panel Czy presja na produkcję i konsumpcję wołowiny będzie rosła

Podsumowanie konferencji Jacek Zarzecki

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

#FunduszePromocji

logo Fundusze Promocji