Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie”

W dniu 18.07.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksowej realizacji zadania pt. „Informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego w internecie” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  1. Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych Sp. z o.o.

Gratulujemy i dziękujemy za udział.